Anasayfa / Güncel / T.C. SARIKAYA   SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2022/4 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SARIKAYA   SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2022/4 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SARIKAYA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Yozgat ili, Sarıkaya İçesi, Şekerpınar mah. 215 ada, 3 parselde bulunan 2 katlı kargir ev ve arsası nitelikli taşınmaz üzerinde bir adet iki katlı 60,80 m2 taban alanına sahip yığma mesken, bir adet tek katlı 142 m2 kerpiç mesken bulunmaktadır. Taşınmaz yüzölçümü 569,00 m2 olup, taşınmaza hizmet veren kuzeydoğu cephesinde imar yolu bulunmaktadır. Taşınmaz arazisi iki kademe olup, ilk kademe yol kotundan yaklaşık 80 cm daha aşağı kottadır. Taşınmazın bir kademesi yaklaşık 3 m daha yüksekte olup, bu kısımda kerpiç yapı bulunmaktadır. Taşınmaz belediye imar sınırları içinde olup, belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ayrık nizam 4 kat yapı iznine sahiptir. Yığma mesken; 2 katlı olarak inşa edilmiştir.Yapı inşaat alanı yaklaşık 121,60 m2 dir. Çatısı ahşap ve kremitten imal edilmiştir. kapı ve pencere doğramaları ahşap ve PVC olarak imal edilmiştir. Yapı iki bağımsız bölümden müşeşekkil olup, bağımsız bölümler 3 odadan oluşmaktadır. Kerpiç mesken; 1 katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı inşaat alanı yaklaşık 142 m2 dir. Çatışı ahşap ve kremitten imal edilmiştir. Kapı ve pencere doğramaları ile tavan döşemesi ahşap olarak imal edilmiştir. Yığma bina bedeli: 99.225,60 TL, Kerpiç mesken: 16.614,00 TL, Arsa bedeli:365.950,00 TL dir.
Adresi Şekerpanar Mah. 699 Nolu Sok. No:4/2 Sarıkaya / Yozgat Sarıkaya / YOZGAT
Yüzölçümü 569,00 m2       İmar Durumu : İmar planı içindedir.
Kıymeti 481.789,60 TL        KDV Oranı % 18
1. Satış Günü 29/11/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü 27/12/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı (1. Kat – Kütüphane salonu) – Sarıkaya/YOZGAT
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıcabu satışıngazete ilanının İ.İ.K 127. maddesi gereğince tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.15/08/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SÜNNET ŞÖLENİ

İlçemiz Sarıkaya’da  Sarıkaya Belediyesi ile Yozgat Sarıkayalılar Derneği tarafından ortaklaşa sünnet şöleni düzenlendi. İlçede büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.