Anasayfa / Güncel / T.C.
SARIKAYA
İCRA DAİRESİ2021/235 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SARIKAYA
İCRA DAİRESİ2021/235 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SARIKAYA
İCRA DAİRESİ

2021/235 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Yenidoğan mah. Ilısuyolu mevkii, 833 ada 2 parselde kayıtlı 497,98 m2, bir katlı kargir ev ve arsası. Taşınmaz üzerinde tek katlı yığma mesken ve tek katlı yığma müştemilat bulunmaktadır. Parsele doğu cephesinden hizmet veren imar yolu bulunmaktadır. Belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Meskenin inşaat alanı yaklamış 100 m2, müştemilatın inşaat alanı 25 m2 dir. Meskenin iç ve dış doğramaları ahşap ve pvc malzemedendir. Meskenin yaklaşık yıpranma oranı % 30, müştemilatın yaklaşık yıpranma oranı % 40 tır. Her iki yapı da hali hazırda kullanımdadır. Arsa bedeli : 248.990,00 TL + Mesken bedeli :95.200,00 TL + Müştemilat değeri : 3.825,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi Yenidoğan Mahallesi. Ilısuyolu Mevkii Sarıkaya / YOZGAT
Yüzölçümü 497,98 m2      İmar Durumu İmar planı içindedir.
Kıymeti 348.015,00 TL      KDV Oranı %18
1. Satış Günü 26/10/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü 23/11/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı (1. Kat – Kütüphane solonu) Sarıkaya / YOZGAT
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/235 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olunan ilgililere tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.13/09/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SÜNNET ŞÖLENİ

İlçemiz Sarıkaya’da  Sarıkaya Belediyesi ile Yozgat Sarıkayalılar Derneği tarafından ortaklaşa sünnet şöleni düzenlendi. İlçede büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.