Anasayfa / Güncel / TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2021/5

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2021/5

SATIŞ MEMURLUĞU
2021/5 SATIŞ

T.C.
SARIKAYA
SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2021/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Hali Hazır Durumu ve Tapu Kaydı : Yozgat ili Sarıkaya ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 367 ada 12 parsel sayılı taşınmazdaki 699,97 m2 taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Belediye İmar sınırları içeresinde olan parsel arsa vasfında olup batı tarafında şehitler bulvarı bulunan parselin aynı zamanda kuzey cephesinde yol da geçmektedir. Köşebaşı konuma sahip parsel Belediye imar durumuna göre TURİZİM TESİS ALANI İÇİNDE olup 0,8 emsal alanına ve hmax:13.5 m kat yüksekliğine sahiptir. Parsel batı-doğu yönüne doğru çıkış eğinine sahiptir. Üzerine yapılmak istenilen olası bir turizim içerikli yapı durumunda yan ve arka cepheden açıkta bodrum kat yapılmaya müsait durumdadır. Belediyenin her türlü alt yapı ve yol hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin turizm tesis alanı İçerisinde olmasından dolayı üzerine turizim içerikli yapıların yapılmasına izin verilmektedir. Alınacak olası bir yapı ruhsatında İşyeri+konut DEĞİL turizm tesisi olarak adı ile ruhsat verilecektir. Satışa konu parsel tarihi roma hamamına kuş bakışı 300 m kuzey batıda, kaymakamlık binasına kuş uçuşu 290 m kuzay doğuda Sarıkaya Belediyesi binasına kuş uçuşu 400 m kuzeyde bulunmaktadır.

İmar Durumu : Var (TURİZİM TESİS ALANI İÇİNDE) Kıymeti : 594.974,50 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/04/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 24/05/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
———————————————————————————————————————–
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergileri, veraset intikal vergisi ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.’nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 28/02/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

BARBAROS İLK OKULUNUN ÖNÜNDEKİ ÇÖPLER TEDİRGİN EDİYOR

Barbaros ilköğretim okulun önünde bulunan Sarıkaya belediyesine ait çöp konteynırları çocukları tedirgin ediyor. Özellikle kasap …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.