Anasayfa / Güncel / TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SARIKAYA
SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2022/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Hali Hazır Durumu ve Tapu Kaydı :Yozgat ili, Sarıkaya İlçesi, Şekerpınar Mah. Acıpınar mevkii, 218 ada 17 parsel sayılı kerpiç ev ve arsa nitelikli taşınmaz 841,00 m² büyüklüğündedir. Bilirkişi raporuna göre: Parsel üzerinde tek katlı kerpiç mesken türü yapı, 1 adet tek katlı yığma mesken, 1 adet yığma tandır ve müştemilatı, 1 adet sundurma garaj ve 1 adet yığma wc ve gölgelik bulunmaktadır. Parsel belediye imar durumuna göre 3 kata imarlı olup doğusundan imar yolu geçmektedir. Taşınmazın 100 m batısından Kayseri yolu geçmektedir. Sarıkaya belediyesinin 300 m güneyindedir. Tek katlı yığma mesken: Toplamda 100 m² alana sahip olan mesken türü yapının duvarları tuğla üzeri sıva ve boyadır.Çatısı ahşap konstrüksiyon üzeri marsilya kiremitle kaplıdır. Kapı ve pencere doğramaları ahşap olanevin dış cephesi boyalıdır fakat subasman seviyesinde boya dökülmeleri bulunmaktadır. Isıtma sistemi soba olan evin elektrik ve sıhhi tesisatları döşeli ve kullanılabilir haldedir. Tek katlı kerpiç mesken: Toplamda 64 m² alana sahip olan mesken türü yapının duvarları kerpiç üzeri balçık ve badanadır. Çatısı ahşap konstrüksiyon üzeri marsilya kiremitle kaplıdır. Kapı doğramaları ahşap ve pencere doğramaları pvc dir. Zemini beton şap olan evin tavanı ahşap kırma ve tahtadır. Isıtma sistemi soba olan evin elektrik ve sıhhi tesisatları döşeli ve kullanılabilir haldedir. Yığma tandır ve müştemilat: Toplamda 56 m² lik yüzölçümüne sahip olan tandır niteliğindeki yapının duvarları sıva üzeri boyadır. Kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. Dilektrik tesisatı döşeli ve kullanılabilir haldedir. Çatısı ahşap kontrüksiyon üzeri marsilya kiremitle kaplıdır. Zemini beton şap tavanı ahşap kırma ve tahtadır. Sundurma garaj: Profil ve sac malzemeden inşaa edilmiş yapı yaklaşık 26 m² dir.Parsel içerisinde ekonomik değeri olan farklı yaş ve çeşitlerde meyveli ve meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır. 2 adet 4-5 yaş arasında erik ağacı, 2 adet 17-20 yaş arasında elma ağacı, 8 adet 17-20 yaş arasında badem ağacı, 1 adet 25 yaş üstü ceviz ağacı, 1 adet 17-20 yaş arası kayısı ağacı, 2 adet 6-7 yaş arası kiraz ağacı, 2 adet 6-7 yaş arası sedir ağacı, 5 adet 1-2 yaş arasında farklı çeşit meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz imar planında A-3 konut alanı olup, Taks:040 ve Taks: 1,20’dir. Taşınmazın yaklaşık 26 m² yola terki bulunmaktadır.
İmar Durumu : Var Kıymeti : 872.734,40 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/10/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 31/10/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
———————————————————————————————————————–
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergileri, veraset intikal vergisi ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.’nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 18/08/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SÜNNET ŞÖLENİ

İlçemiz Sarıkaya’da  Sarıkaya Belediyesi ile Yozgat Sarıkayalılar Derneği tarafından ortaklaşa sünnet şöleni düzenlendi. İlçede büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.