Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

T.C.T.C.SARIKAYAİCRA DAİRESİ2017/115 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın c insi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Kaplıca Mah. 104 ada 11 parselde bulunan 1. kat 3 bağımsız bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmazdır.  Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz ilçe merkezinde olup çarşı merkezine 500 metre mesafededir. Ayrıca taşınmaz Kaplıca Camii batı tarafı 100m mesafededir. Taşınmazın 469 nolu sokakta bina kapı numarası 4 olarak tespit edilmiştir. Meskenin bulunduğu ana taşınmaz; 670m yüzölçümlü arsa üzerinde 4 katlı kargir bina ve arsası vasfında olup, mesken 140 m2 oturuma sahiptir. Taşınmaz üzerinde 4 adet bağımsız bölüm olup bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve 2. kat olarak tesis edilmiştir. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzerine dış cephe boyasıyla kaplanmıştır. Camlar pvc olup, ısıcamlıdır. Çatısı ahşap oturtma çatı olup, kiremit kaplamadır. İç taban döşemeleri ve ıslak zeminler seramik kaplama olup, duvarlar sıva üzerine iç cephe boyası ile kaplıdır. Kapılar ise ahşap kontraplak kapı olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın ısıtma sistemi kalorifer kazan sistemi olup, halihazırda çalışmamaktadır.  Sarıkaya Belediye Başkanlığı Fen İşlerinin yazısına göre taşınmazın imar durumu; Konut alanında 3 kat imarlı ve 1/1000 imar planı içerisinde kaldığı belirtilmiştir. Kask: 0.4 ve Task: 1.20’dir. Arazi değerlemesi; taşınmazın yeri, mevkii, ilçe merkezine olan mesafesi, imar durumu, bölgenin gösterdiği gelişim, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satım değerleri ile taşınmazın alım satımına olan talep ve gelir hesabı dikkate alındığında 300,00 TL/m2 olacaktır. Meskenin arsa payı 20/80 olduğu dikkate alındığında meskene düşen arsa payı değeri 67.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.  Yapıların kıymet taktiri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık fiyatları tebliğine göre çıkarılacaktır. Yıpranma payı %25 olarak dikkate alınmıştır. Buna göre; A grubu yapılar sınıfına girdiği tespit edilmiş olup, m2 birim fiyatı ise 694,00 TL’dir. Taşınmazın oturum alanı 140 m2 olduğundan 1. kat 3 bağımsız bölüm sayılı taşınmazın değeri; 140 m2 x 694,00 TL/m2 = 97.160,00 TL Yıpranma payı (%25)    =-24.290,00 TL Yapı Değeri = 72.870,00 TL Arsa Değeri =+67.000,00 TL Toplam Değeri = 139.870,00 TL olarak tespit edilmiştir.Yüzölçümü : 140 m2 Arsa Payı: 20/80 Kıymeti : 139.870,00 TL KDV Oranı: %1Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 08/02/2018 günü 11:00 – 11:05 arası2. Satış Günü : 06/03/2018 günü 11:00 – 11:05 arasıSatış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (Düğün Salonu) – Sarıkaya/YOZGAT

————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Kaplıca Mah. 104 ada 11 parselde bulunan 2. kat 4 bağımsız bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmazdır.  Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz ilçe merkezinde olup çarşı merkezine 500 metre mesafededir. Ayrıca taşınmaz Kaplıca Camii batı tarafı 100m mesafededir. Taşınmazın 469 nolu sokakta bina kapı numarası 4 olarak tespit edilmiştir. Meskenin bulunduğu ana taşınmaz; 670m yüzölçümlü arsa üzerinde 4 katlı kargir bina ve arsası vasfında olup, mesken 140 m2 oturuma sahiptir. Taşınmaz üzerinde 4 adet bağımsız bölüm olup bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve 2. kat olarak tesis edilmiştir. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzerine dış cephe boyasıyla kaplanmıştır. Camlar pvc olup, ısıcamlıdır. Çatısı ahşap oturtma çatı olup, kiremit kaplamadır. İç taban döşemeleri ve ıslak zeminler seramik kaplama olup, duvarlar sıva üzerine iç cephe boyası ile kaplıdır. Kapılar ise ahşap kontraplak kapı olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın ısıtma sistemi kalorifer kazan sistemi olup, halihazırda çalışmamaktadır.  Sarıkaya Belediye Başkanlığı Fen İşlerinin yazısına göre taşınmazın imar durumu; Konut alanında 3 kat imarlı ve 1/1000 imar planı içerisinde kaldığı belirtilmiştir. Kask: 0.4 ve Task: 1.20’dir. Arazi değerlemesi; taşınmazın yeri, mevkii, ilçe merkezine olan mesafesi, imar durumu, bölgenin gösterdiği gelişim, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satım değerleri ile taşınmazın alım satımına olan talep ve gelir hesabı dikkate alındığında 300,00 TL/m2 olacaktır. Meskenin arsa payı 20/80 olduğu dikkate alındığında meskene düşen arsa payı değeri 67.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.  Yapıların kıymet taktiri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık fiyatları tebliğine göre çıkarılacaktır. Yıpranma payı %25 olarak dikkate alınmıştır. Buna göre; A grubu yapılar sınıfına girdiği tespit edilmiş olup, m2 birim fiyatı ise 694,00 TL’dir. Taşınmazın oturum alanı 140 m2 olduğundan 2. kat 4 bağımsız bölüm sayılı taşınmazın değeri; 140 m2 x 694,00 TL/m2 = 97.160,00 TL Yıpranma payı (%25) =-24.290,00 TL Yapı Değeri = 72.870,00 TL Arsa Değeri =+67.000,00 TL Toplam Değeri = 139.870,00 TL olarak tespit edilmiştir.Yüzölçümü :140 m2 Arsa Payı : 20/80Kıymeti : 139.870,00 TL KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü : 08/02/2018 günü 11:15 – 11:20 arası2. Satış Günü : 06/03/2018 günü 11:15 – 11:20 arasıSatış Yeri :Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (Düğün Salonu) – Sarıkaya/YOZGAT—————————————————————————————————————-

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi (Türk Lirası cinsinden) veya bu miktar kadar milli bir bankanın banka kesin teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler (emlak vergisi) ve tapu harcının geri kalan 1/2’si satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.  6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/115 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/12/2017 I/2017/28 Murat KARA    İcra Dairesi Müdürü   100356

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.