Anasayfa / Resmi İlanlar / T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2019/44 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2019/44 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

SARIKAYA

İCRA DAİRESİ

2019/44 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup Köyü/Kasabası Hüyükaltı mevkii, 163 ada 17 parselde kayıtlı 10.085,49 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli tam hisseli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Karayakup Kasabası yerleşim alanındadır. Kasabada bulunan hüyüğe kuş uçuşu 150 metre, Karayakup ilkokuluna 355 metre, Karayakup belediye binasına 541 metre uzaklıktadır. Taşınmazda halihazırda buğday ekili olup, tarla olarak kullanılsa da uygulama imar planı dahilinde ayrık nizam 2 kata imarlıdır. KAKS oranı %60’tır. Düzenleme ortaklık payı düşmemiş kadastral parseldir. Alt yapı hizmetleri, su, kanalizasyon, yol, elektrik, telefon ve çöp gibi imkanları mevcuttur. Taşınmazın sınırında 29 adet (20-30 yıllık) kavak ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların fizyolojik durumu, odunluk veya kerestelik kullanımı bakımından değeri 6.500 TL olarak belirlenmiştir. Taşınmazın arsa değeri ise 51.436,00 TL olup, toplam taşınmaz değeri 57.936,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Taşınmaz kaydında TKGM XXII. Bölge Müdürlüğünün 28/3/2005 tarih ve 227 sayılı yazısı ile 3083 S.K. 13. Maddesi şerhi bulunmaktadır. Şerh nedeniyle taşınmaz hisselendirilmeden satılacaktır.

Yüzölçümü   : 10.085,49 m2                                                   İmar Durumu : Var

Kıymeti     : 57.936,00 TL                                                         KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:15 – 10:20 arası
  2. Satış Günü : 18/10/2019 günü 10:15 – 10:20 arası

Satış Yeri  : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane Yanı) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup Köyü/Kasabası Sıçancı mevkii, 103 ada 18 parselde kayıtlı 7.758,98 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli tam hisseli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz köye kuş uçuşu 1860 metre mesafededir. Ulaşım tarla yolu ile sağlanabilmektedir. Taşınmaz DSİ’nin sulama kanalından sulanabilmekte olup, sulu mutlak tarım arazisidir.  Taşınmaza buğday ekilmiştir. Eğim %2-6 arasındadır. Toprak yapısı; orta bünyeli, yer yer taşlı, kumlu-killi, su tutma kapasitesi zayıf, organik madde bakımından zayıf seviyededir. Verim seviyesi düşük derecededir. Bahse konu taşınmazın yola, kasabaya yakınlığı, arazi yapısı, büyüklüğü, verim durumu ve yetiştirilebilecek ürün çeşitleri dikkate alındığında yıllık ortalama gelir kapitalize edilerek taşınmazın tamamının değeri 32.259,81 TL olarak tespit edilmiştir.

Taşınmaz tapu kaydında; 3083 sayılı kanunun 6. maddesi şerhi bulunmakta olup, bu şerh gereği taşınmaz hisselendirilmeden satılacaktır.

Yüzölçümü   : 7.758,98 m2                                  İmar Durumu : Yok

Kıymeti     : 32.259,81 TL                                 KDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:25 – 10:30 arası
  2. Satış Günü : 18/10/2019 günü 10:25 – 10:30 arası

Satış Yeri  : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane Yanı) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup Köyü/Kasabası Sıçancı mevkii, 5972 parselde kayıtlı 9.500 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli tam hisseli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz köye kuş uçuşu 1900 metre mesafededir. Ulaşım tarla yolu ile sağlanabilmektedir. Taşınmaz DSİ’nin sulama kanalından sulanabilmekte olup, sulu mutlak tarım arazisidir.  Taşınmazda herhangi bir ekiliş yapılmamıştır. Eğim %2-6 arasındadır. Toprak yapısı; orta bünyeli, yer yer taşlı, kumlu-killi, su tutma kapasitesi zayıf, organik madde bakımından zayıf seviyededir. Verim seviyesi düşük derecededir. Bahse konu taşınmazın yola, kasabaya yakınlığı, arazi yapısı, büyüklüğü, verim durumu ve yetiştirilebilecek ürün çeşitleri dikkate alındığında yıllık ortalama gelir kapitalize edilerek taşınmazın tamamının değeri 29.640,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Taşınmaz kaydında TKGM XXII. Bölge Müdürlüğünün 28/3/2005 tarih ve 227 sayılı yazısı ile 3083 S.K. 13. Maddesi şerhi bulunmaktadır. Şerh nedeniyle taşınmaz hisselendirilmeden satılacaktır.

Yüzölçümü   : 9.500 m2                                     İmar Durumu : Yok

Kıymeti     : 29.640,00 TL               KDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:35 – 10:40 arası
  2. Satış Günü : 18/10/2019 günü 10:35 – 10:40 arası

Satış Yeri  : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane Yanı) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup Köyü/Kasabası Çamurlu mevkii, 1775 parselde kayıtlı 545 m2 yüzölçümlü sulu tarla nitelikli tam hisseli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz köye kuş uçuşu 4300 metre mesafededir. Taşınmazın yolu olmayıp Devlet Su İşlerinin sulama kanalı olarak geçmekte ve bu şekilde kullanılmaktadır. Tarımsal veya daha başka kullanım imkanı bulunmamaktadır. Taşınmaza  610,40 TL değer biçilmiştir.

Taşınmaz kaydında TKGM XXII. Bölge Müdürlüğünün 28/3/2005 tarih ve 227 sayılı yazısı ile 3083 S.K. 13. Maddesi şerhi bulunmaktadır. Şerh nedeniyle taşınmaz hisselendirilmeden satılacaktır.

Yüzölçümü   : 545 m2                                             İmar Durumu : Yok

Kıymeti     : 610,40 TL                              KDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:45 – 10:50 arası
  2. Satış Günü : 18/10/2019 günü 10:45 – 10:50 arası

Satış Yeri  : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane Yanı) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi (Türk Lirası cinsinden) veya bu miktar kadar milli bir bankanın banka kesin teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler (emlak vergisi) ve tapu harcının geri kalan 1/2’si satış bedelinden ödenir.  (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/44 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/07/2019

 

 

 

 

Murat KARA

İcra Müdürü

100356

 

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

ilan SARIKAYA BELEDİYESİnden

MICIR ,PMT VE ELEK ALTI SATIN ALINACAKTIR SARIKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MICIR …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir