Anasayfa / Resmi İlanlar / T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU 2022/5 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU 2022/5 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SARIKAYA
SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU
2022/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Hali Hazır Durumu ve Tapu Kaydı :Yozgat İli Sarıkaya İlçesi, Fatih Mah. Kayalar mevkii, 156 ada 154 parseldeki 500,00 m²arsa vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Parsel üzerinde keşif günü itibariyle hiçbir yapıya rastlanılmamıştır. Çarşı merkezinin kuş uçuşu 400 m güneyinde bulunmaktadır. Parsel içinde yaklaşık 3 m kot farkı bulunmaktadır. Taşınmazın doğusundaki Şehit Naci Mert Caddesine ve kuzeyindeki çıkmaz yola cephesi mevcuttur. Sarıkaya Belediyesinin yazısına göre imar planı içerisinde olup 2 kat konut alanıdır ayrıca taşınmazın 55,78 m² yola terki bulunmaktadır.
İmar Durumu Var Kıymeti 200.000,00 TL KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 06/09/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 25/10/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Hali Hazır Durumu ve Tapu Kaydı Yozgat İli Sarıkaya İlçesi, Kayapınar Mah. Köyönü mevkii, 228 ada 4 parseldeki 2.700,00 m²kıraç tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında ve toplamda 2.700 m² yüzölçümüne sahiptir. Her ne kadar vasfı tarla olmuş olsa da imar planı içerisinde olduğundan arsa vasfı düşünülerek hesaplama yapılacaktır. Parsel üzerinde keşif günü itibariyle hiçbir yapıya rastlanılmamıştır. Parsel Sarıkaya-Kayseri karayoluna cephedir. Adalet sarayının 750 m güneyinde bulunmaktadır. Sarıkaya Belediyesinin yazısına göre imar planı içerisinde olup anayol cephesi ayrık nizam 4 kat konut olup taşınmaz arka cephesi ayrık nizam 2 kattır. Ayrıca taşınmazın 644,00 m² yola terki bulunmaktadır.
İmar Durumu VarKıymeti 1.691.000,00 TL KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 06/09/2022 günü 14:10 – 14:15 arası
2. Satış Günü 25/10/2022 günü 14:10 – 14:15 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Hali Hazır Durumu ve Tapu Kaydı Yozgat İli Sarıkaya İlçesi, Kayapınar Mah. Köyönü mevkii, 228 ada 2 parseldeki 1.300,00 m² dört katlı kargir bina ve kıraç tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Parsel üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının zemin katı depo+işyeri olarak kullanılmakta olup diğer katlarında her katta 2 daire olmak üzere toplamda 6 dairenin olduğu görülmüştür. 7 adet bağımsız bölüme sahip olan binanın duvarları sıva ve boya. Normal zemini laminat parke, ıslak zeminleri fayanstır. Kapı ve pencere doğramaları ahşap olup çatısı ahşap kontrüksiyon üzeri Marsilya kiremitle kaplıdır. Dış cephesinde sıva ve boyalı olmasının yanı sıra ara ara sıva ve boya dökülmeleri mevcuttur. Elektrik ve sıhhi tesisatları döşeli ve kullanılabilir haldedir. Isıtma sistemi sobadır. Yapı toplam olarak 1.320 m2 yüzölçümüne sahiptir. Evin bahçesinde tarımsal değer olarak, 10-15 yaşlarında 6 adet sedir, 8 adet çam ve adet erik ağacı mevcuttur. Taşınmazın doğusundaki arazi yoluna ve batısındaki Boğazlıyan-Sarıkaya Karayoluna cephesi mevcuttur. Taşınmazın kuzeyinde Pancar Şefliğinin Kantarı bulunmaktadır. Taşınmazın Adalet Sarayına 700 metre, PTT şubesine 2 km. , Ziraat Bankasına 2.3 km., Sarıkaya Kaymakamlığına 2.4 km, mesafededir. Sarıkaya Belediyesinin yazısına göre imar planı içerisinde olup 4 kat konut alanıdır ayrıca taşınmazın 338,50 m² yola terki bulunmaktadır.
İmar Durumu :VarKıymeti 2.398.600,00 TLKDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 06/09/2022 günü 14:20 – 14:25 arası
2. Satış Günü 25/10/2022 günü 14:20 – 14:25 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergileri, veraset intikal vergisi ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/5 Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğumuza başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.’nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.30/06/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

BİR EVİM OLSUN DERKEN…

Bir evim olsun diye on beş yıl dişimden tırnağımdan artırarak para biriktirdim. Tam evin fiyatına …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.