Anasayfa / Resmi İlanlar / TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

SARIKAYA

İCRA DAİRESİ

2020/35 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, 120 Ada, 28 Parsel, KARAELLİ  Köyü, Sarnaç Mevkii, Satışa konu taşınmaz köy yerleşim yerine uydu ölçüsüne göre 2.750 m. mesafededir. Sulama imkanı olmayıp, kuru mutlak tarım arazisidir. Eğim % 4-7 arasında değişmektedir. Toprak yapısı hafif bünyeli, kumlu tınlı, su tutma kapasitesi zayıf, organik madde orta seviyededir. Verim bakımından orta seviyededir.

Yüzölçümü         : 20.888,24 m2                   İmar Durumu    : Yok

Kıymeti : 45.954,13 TL                      KDV Oranı         : %18

  1. Satış Günü : 17/11/2020 günü 10:30 – 10:35 arası
  2. Satış Günü : 15/12/2020 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri             : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

2 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, 124 Ada, 26 Parsel, KARAELLİ Köyü, Yazı Tarla Mevkii, Satışa konu taşınmaz köy yerleşim yerine uydu ölçüsüne göre 2.250 m. mesafededir. Sulama imkanı olmayıp, kuru mutlak tarım arazisidir. Eğim % 1 -3 arasında değişmektedir. Toprak yapısı hafif bünyeli, kumlu tınlı, su tutma kapasitesi zayıf, organik madde orta seviyededir. Verim bakımından orta seviyededir.

Yüzölçümü         : 12.235,54 m2                      İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 28.141,74 TL                      KDV Oranı         : %18

  1. Satış Günü : 17/11/2020 günü 10:40 – 10:45 arası
  2. Satış Günü : 15/12/2020 günü 10:40 – 10:45 arası

Satış Yeri             : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT SARIKAYA / YOZGAT

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, 125 Ada, 11 Parsel, KARAELLİ Köyü, Yazı Tarla Mevkii, Satışa konu taşınmaz köy yerleşim yerine uydu ölçüsüne göre 2.000 m. mesafededir. Sulama imkanı olmayıp, kuru mutlak tarım arazisidir. Eğim % 1-3 arasında değişmektedir. Toprak yapısı hafif bünyeli, kumlu tınlı, su tutma kapasitesi zayıf, organik madde orta seviyededir. Verim bakımından orta seviyededir.

Yüzölçümü         : 10.661,36 m2                      İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 24.521,13 TL                       KDV Oranı        : %18

  1. Satış Günü : 17/11/2020 günü 10:50 – 10:55 arası
  2. Satış Günü : 15/12/2020 günü 10:50 – 10:55 arası

Satış Yeri             : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT SARIKAYA / YOZGAT

———————————————————————————————————————–

 

 

 

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/35 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İİK 127. Maddesi gereğince iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.06/10/2020

 

 

 

 

Faruk ALTINDAŞOĞLU

İcra Müdür Y.

99332

e-imzalıdır

 

 

 

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

T.C. SARIKAYA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/6 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. SARIKAYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/6 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.