Anasayfa / Resmi İlanlar / TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

SARIKAYA

İCRA DAİRESİ

2019/26 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Hasbek köyü, 164 ada 8 parselde kayıtlı 509,46 m2 yüzölçümlü Kerpiç ev ve avlusu nitelikli tam hisseli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmazın imar dışında kaldığı, iskan sahası olarak ayrılan yerlerden olmadığı, belediye hizmetlerinden yararlanmadığı, köyün güney tarfında Sarıkaya yoluna 200 metre mesafede olduğu, taşınmazın üzerinde ev ve tandırlık binalarının olduğu görülmüştür.

Ev ve tandırlık binaları kerpiçten yapılmış eski yapı olup, halen kullanılmaktadır. Yapılar yaklaşık 30-40 yıllık yapılardır. Tavan döşemeleri ağaç yuvarlama ve üzeri toprak (pişirik) kaplama, çatıları ahşap oturtma ve kiremit kaplama olarak yapılmıştır.

Taşınmazın arazi birim değeri 30 TL/m2 olup, arsa değeri 15.283,80 TL olarak tespit edilmiştir.

Üzerindeki ev 100 m2 tandırlık ise 20 m2 olup toplam 120 m2 yapının değeri ise yıpranma payı düştükten sonra 42.480,00 TL olarak belirlenmiş olup, buna göre taşınmazın toplam değeri 42.480,00 TL + 15.283,80 TL = 57.763,80 TL olarak bilirkişi tarafından belirlenmiştir.

Yüzölçümü     : 509,46 m2                                                                         İmar Durumu  : Yok

Kıymeti           : 57.763,80 TL                                                                      KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 11:00 – 11:05 arası
  2. Satış Günü : 18/10/2019 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane Yanı) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi (Türk Lirası cinsinden) veya bu miktar kadar milli bir bankanın banka kesin teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler (emlak vergisi) ve tapu harcının geri kalan 1/2’si satış bedelinden ödenir.  (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/26 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/07/2019

 

 

 

 

Murat KARA

İcra Müdürü

100356

 

 

 

 

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.