Anasayfa / Güncel / ÇKS BAŞVURULARI 31 ARALIK’TA SON

ÇKS BAŞVURULARI 31 ARALIK’TA SON

31962 Sayılı ve 23 Eylül 2022 CUMA günü yayınlanan Resmi Gazeteye göre Çiftçi Kayıt Sistemi’nde köklü değişikliğe gidildi. Son başvuru tarihinin 31 Aralık 2022 olduğunu söyleyen Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Doğan çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için yeni yönetmeliği iyi takip etmelerini istedi.
23 Eylül 2022 Cuma günü yayınlanan 31962 sayılı Resmi Gazete’de (ÇKS) Çiftçi Kayıt sistemi Yönetmeliğinde köklü değişikliğe gidildi.
Yayınlanan yönetmelik hakkında çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için gazetemize bilgiler veren Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Doğan yayınlanan yönetmelikle bazı maddelerin değiştiğini söyledi.
SON TARİH 31 ARALIK
Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre bir sonraki yılın ÇKS başvurusunu yapan çiftçiler için yine aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar süre verilirken, yeni yönetmelikle bu süre 31 Aralık tarihine çekildi. Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Doğan’ın yaptığı açıklamaya göre çiftçilerimiz 2023 yılı ÇKS başvurularını 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapabilecekler.
GÜNCELLEME YAPILABİLECEK
“Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlar ve üretim yılının 31 Aralık tarihinde sona erer.” Diyen Doğan; “Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS’ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının Şubat ayı içerisinde yapabilirler. Bu tarihlerin resmi tatil ve hafta sonuna rastlaması durumunda başvuru süresi ilk mesai günü sonuna kadar devam eder.”dedi.
Evrakların hangi koşullar altında saklanacağını da anlatan Doğan; “Kayıt süresince, başvuru sahipleri tarafından doldurulan çiftçi kayıt formları ve istenecek diğer bilgi-belgeler, il/ilçe müdürlüklerince teslim alınarak her çiftçi için fiziki ortamda, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan müracaatlarda ise söz konusu bilgi ve belgeler Bakanlık bilgi sistemlerinde muhafaza edilir.” dedi.
MİRASLI ARAZİLERE KOLAYLIK
Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Doğan yaptığı açıklamada; Fiilen tarımsal faaliyette bulunulan, mirasçı oldukları ya da olmadıkları tarım arazileri ile tarım arazisi hissedarlarının kendi aralarında anlaşmak suretiyle ya da uzun zaman sonucu fiili kullanım durumu oluşmuş, hissedar oldukları ya da olmadıkları tarım arazilerinin belirlenen bölümlerinin kullanımı için EK-6’da yer alan fiili kullanım taahhütnamesi ile müracaat etmesi esastır. Fiili kullanıma konu araziler tespit komisyonları tarafından yerinde yapılan kontroller sonrasında kaydedilir. Kira sözleşmesine konu arazilerin ÇKS kayıtları sözleşmenin feshi veya sözleşmede belirtilen sürenin sonuna kadar devam eder. Kira sözleşmesinin tek taraflı feshi veya muvafakatnamenin geri alınması halinde noter marifetiyle yapılan fesih ihbar işlemiyle muvafakatnamenin geri alınması işleminin tebliğ/tebellüğ belgeleri ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.
Taksitli satışlara konu araziler hariç olmak üzere hazine adına tespit ve tescil edilmiş ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tarım arazilerinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi istenir.” dedi.
İLK KAYITTA ZİRAAT ODASINDAN BELGE İSTENECEK
Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Doğan; ÇKS’ye ilk defa kayıt olacak çiftçilerden kanunen bağlı oldukları ziraat odalarının herhangi birinden almış olduğu Çiftçi Belgesi istenir. Bakanlıkça yürütülen diğer uygulamalar için alınan belgeler geçerlidir. ÇKS’ye kayıt olmak için başvurularını tarım arazisinin bulunduğu yerleşim birimlerinden herhangi birinin bulunduğu ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise il müdürlüğüne yaparlar. Çiftçiler, ÇKS başvurusuna ilişkin Bakanlıkça yetki verilen iş ve işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.
HİSSELİ ARAZİLERDE ÇÖZÜME KAVUŞMUŞ OLACAK
Çiftçinin tek başına sahibi olduğu araziler hariç hissedar olduğu veya olmadığı ancak fiili kullanımında olan arazilere münhasır olmak üzere ÇKS kayıtları on beş gün süreyle il/ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kayıtlardaki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresince yapılan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek karara bağlanır.”dedi.
Haber Mustafa TEK

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SARIKAYA İTFAİYESİNDEN PİKNİKÇİLERE UYARI!

Sarıkaya Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Aytekin artan hava sıcaklığının özellikle ormanlık ve mesire alanlarındaki yangınlarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.