Anasayfa / Resmi İlanlar / TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SARIKAYA
İCRA DAİRESİ
2019/72 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

Özellikleri : Yozgat İl, Sarıkaya İlçe, Akbenliçiftliği Köyü, Köyiçi Mevkii, 153 Ada, 3 Parsel sayılı üzerinde 1 adet ahır ve samanlık, 3 adet kargir ev, 1 adet garaj bulunan taşınmaz. Ahır ve samanlık aynı yapım tekniği ile yapılmış 684 m2 oturum alanına sahip 15-20 yıllık 2. sınıf B gurubu yapılardır. Ev olarak kullanılan yapılar yine aynı yapım tekiğini ile yapılmış 395 m2 oturum alanına sahip 30-40 yıllık3. sınııf B gurubu yapılardır. Garaj olarak kullanılan yapı 67,00 m2 alana sahip 15-20 yıllık 1. sınıf B gurubu yapıdır. Arsa değeri : 186.006,00 TL, Ahır ve samanlık değeri . 322.848,00 TL, Kargir evlerin değeri : 232.260,00 TL,Garajın değeri : 14.740,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Yüzölçümü: 9.300,30 m2
İmar Durumu: Belediye mücavir alanı dışındadır.
Kıymeti: 755.854,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 15/06/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü: 13/07/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/72 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İİK 127. Maddesi gereğince bu satış ilanının tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.30/04/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN KARAYAKUP BELEDİYESİNDEN

KARAYAKUP BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  KARAYAKUP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100M3 LÜK SU DEPOSU YAPIM İŞİ  KARAYAKUP …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir