Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

İLAN SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

T.C.T.C.SARIKAYA İCRA DAİRESİ2016/489 ESASİLANEN TEBLİGAT(İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri – Örnek No:6 Tebliği ve Kıymet Taktir Rapor ve Tutanağının İlanen Tebliği)ALACAKLI : TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.  VEKİLİ : Av. Fatih Demirci-  Medrese Mah. Ankara Cad. Vakıflar İş Merkezi 2/5 Merkez / YOZGAT BORÇLU : CELAL GÖNÜLALAN MİRASÇISI:SELÇUK GÖNÜLALAN-   ***************  TC Nolu,  Celal –  Zübeyde oğlu,  18 / 09 / 1979 D.TarihliBattalgazi Mah. Nevzat Şener Blv. 129 Nolu Sokak 1. Sarıkaya / YOZGATŞehit Cevdet Özdemir Mah. 1059 Cad.No:16/20 Çankaya/ANKARACevizlidere Cad. No: 129    1 Çankaya/ANKARABORÇ MİKTARI : 115.650,00 TL. Faiz ve Masraflar Hariç Yukarıda yazılı alacağın tahsili için muris Celal GÖNÜLALAN mirasçıları hakkında alacaklı tarafından Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi Kayapınar Mah. 243 ada 26 parsel sayılı taşınmaz kaydındaki alacaklı banka lehine tesis edilmiş olan 250.000,00 TL bedelli %36 akdi faizli 08/6/2012 tarih ve 1417 yevmiye ile tesis edilen 1. derece ipotek için  yapılan icra takibinde borçlu Selçuk GÖNÜLALAN’ın bilinen tüm adreslerine gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edilmesi üzerine Müdürlüğümüzce resmi ve özel müessese ve kurumlardan yapılan adres araştırması neticesinde borçlunun adresine ulaşılamamış ve kolluk marifetiyle yapılan adres araştırmasından da netice alınamaması üzerine borçlunun adresinin meçhul olduğuna karar verilmiş olup, icra emri ve kıymet taktir raporu ile tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.  İcra Emrinin İlanen Tebliği: İşbu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni (30) gün ve (15) onbeş gün ilavesi ile 45 (kırkbeş) gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması; bu süre içinde borç ödenmez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur. Kıymet Taktir Tutanağı ve Raporunun İlanen Tebliği: İpotek konusu olan yukarıda bilgileri verilen taşınmazın 31/05/2017 tarihinde bilirkişi heyeti ile birlikte kıymet taktiri yapılmış olup, alınan bilirkişi raporuna göre taşınmazın değeri 159.008,24 TL olarak tespit edilmiştir.  İşbu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren (7) yedi gün ve (15) onbeş gün ilavesi ile (22) yirmiiki gün içide İcra Mahkemesine kıymet taktirine karşı itirazda bulunabileceğiniz, bu süre içinde itirazda bulunmadığınız taktirde kıymet taktirinin hakkınızda kesinleşeceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 19/02/2018 Bayram ŞAHİNER İ-2018/3 İcra Müdür Vekili          128870

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN YOZGAT İLÇELERİNDE BULUNAN 4 ADET OKULUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YOZGAT İLÇELERİNDE BULUNAN 4 ADET OKULUN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir