Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

T.C.

SARIKAYA

İCRA DAİRESİ

2016/178 ESAS

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Satışa konu taşınmaz; tapu kaydına göre: Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Kadılı köyü, Kiremitlik mevkii, 123 ada 57 parselde bulunan 17.300,92 m2 yüzölçümlü iki adet karkas ev, ahır, samanlık ve kıraç tarla vasıflı tam hisseli taşınmazdır.

Alınan bilirkişi raporlarına göre:

Ziraat Mühendisi bilirkişi raporu; Taşınmazın toprak yapısı kumlu – tınlı yapıda, orta bünyeli yaklaşık %1 eğimdedir. Etrafındaki tarım arazileri ile bir bütünlük arzetmektedir. Taşınmazın güney yönünden Sarıkaya- Sorgun karayoluna sınırı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde sulu tarım yapılmaktadır. Taşınmazın üzerinde tapu kaydında belirtildiği üzere ev, ahırlık ve samanlık bulunmakta olup, bu yapıların dışında kalan yaklaşık 13 dekarlık alanda tarla tarımı yapılmakta ve keşif tarihi itibariyle yonca bitkisi ekili bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz üzerinde bulunan binalara yakın kısımlarda muhtelif meyve ağaçları ve asma kütükleri bulunmaktadır. Taşınmaz sınırları içerisinde kalan muhtelif ağaçların adet ve özellikleri ile değerleri dosyadaki bilirkişi raporunda mevcuttur. Fazlaya dair bilgi isteyenin icra dosyasına başvurması gerekmektedir.

Taşınmazın konumu, potansiyel yatırım çeşitlerine uygunluğu, toprak yapısı, sulama durumu ve bölgede oluşan piyasa fiyatları birlikte dikkate alındığında ortalama dekar fiyatının 10.000 TL olacağından hareketle taşınmazın arazi değeri 173.009,20 TL olarak belirlenmiştir.

Taşınmaz üzerinde bulunan tüm ağaçların (çam, sedir, kavak ve meyve ağaçları v.s.) toplam değeri ise 12.608,20 TL olarak belirlenmiştir.

 

İnşaat Mühendisi bilirkişi raporu; Taşınmaz üzerinde yaklaşık 46 m2 yığma olarak inşa edilmiş idari bina bulunmaktadır. Yapının döşemesi ahşap, dış kapısı demir doğrama, pencereler ise PWC doğrama kullanılarak yapılmıştır.

Taşınmaz üzerinde yaklaşık 72 m2 yığma olarak inşa edilmiş bakıcı evi bulunmaktadır. Yapının döşemesi ahşap, kapı ve pencereler demir doğrama kullanılarak yapılmıştır.

Taşınmaz üzerinde yaklaşık 164 m2 yığma olarak inşa edilmiş samanlık bulunmaktadır. Yapının çatısı ahşap konstrüksiyon, kapı ve pencereler demir doğrama kullanılarak yapılmıştır.

Taşınmaz üzerinde yaklaşık 357 m2 yığma taş duvar ile inşa edilmiş ahır bulunmaktadır. Yapının çatısı ahşap konstrüksiyon, kapı ve pencereler demir doğrama kullanılarak yapılmıştır.

Taşınmaz üzerindeki yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları dikkate alınarak değerlendirilmiş olup, aşınma payı düşülerek taşınmaz üzerindeki yapıların değeri;

İdari Bina       : 19.705,00 TL

Bakıcı Evi       : 27.215,00 TL

Samanlık         : 20.075,00 TL

Ahır                : 43.700,00 TL

TOPLAM       : 110.695,00 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre taşınmazın arazi değeri, üzerindeki ağaçlar ve tüm yapılarla birlikte taşınmazın tamamının değeri 296.312,40 TL olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü                : 17.300,92 m2

İmar Durumu           : Yok

Kıymeti                      : 296.312,40 TL

KDV Oranı               : %18

Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 16/04/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 11/05/2018 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri                   : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (Düğün Salonu) – Sarıkaya/YOZGAT

—————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi (Türk Lirası cinsinden) veya bu miktar kadar milli bir bankanın banka kesin teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler (emlak vergisi) ve tapu harcının geri kalan 1/2’si satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/178 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2018

 

 

 

Murat KARA

İcra Müdürü

100356

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2022/30 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2022/30 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.