Anasayfa / Güncel / YARIN HAKKIN DİVANINA VARINCA
SÜLEYMAN’DAN HAKKIN ALIR KARINCA

YARIN HAKKIN DİVANINA VARINCA
SÜLEYMAN’DAN HAKKIN ALIR KARINCA

Ülkemizde son çıkan yangınlar münasebeti ile ilçe Müftümüz Dr. Emrah Kandemir gazetemize yangınların dini boyutunu anlatan bir açıklama gönderdi. Sarıkaya Müftüsü Dr. Emrah Kandemir yaptığı açıklamada şunlara değindi; “İnsanoğlunun çevreyle ilişkisini özetleyen en önemli ayetlerden birisi de Rum Suresi’nin kırk birinci ayeti kerimesidir. Bu surede rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu…” Bu ilahi uyarı tonlarca yükü taşıyan devasa gemiler denizlerdeki seyrine başlamamışken, fabrika atıkları karaya ve denize salınmaya başlamadan, daha fazla ürün elde etme uğruna kimyasal maddelerle toprağın ve ürünlerin yapısı henüz bozulmamışken, otlaklar ve ağaçlık alanlar yok edilmeye başlamadan, tek kullanımlık plastik ürünler bilinçsizce çevreye salınmamışken yapılmıştır. Zira yaratan yarattıklarının yapıp ettiklerini/edeceklerini en iyi bilendir (Mülk 14). O insanoğlunu yeryüzünde halife olmaya namzet olarak yaratmış ve orayı imar etmesini emir buyurmuştur. Kainattaki her şey; ağaçlar, hayvanlar, su, hava, güneş, toprak ile altındaki çeşit çeşit madenler ve daha sayamadığımız sayısız nimetler insan için var edilmiş ve onun emrine boyun eğdirilmiştir. Durum böyle iken bazen insanoğlu emanet sahibini, emanetin niçin verildiğini ve kendisine sunulan bütün nimetlerden bir gün hesaba çekileceğini unutarak bilgisizce davranmakta hem kendisine hem de diğer canlılara zulmedebilmektedir (Ahzab, 72). Oysaki insanoğlu kendi bedeni de dahil eşya üzerinde tam tasarruf yetkisine sahip değildir.
Son zamanlarda ülkemizin değişik bölgelerinde meydana gelen orman yangınları aklı selim sahibi herkesi derinden üzüntüye sevk etmiştir. Hatta canlı/cansız varlıkları lisanı hal ile ağlatmıştır. Zira ormanı yakan sadece bir ağacı yok etmemektedir. Yüzlerce yıllık var olan bir dengeyi bozmakta, binlerce hayvanın yaşam hakkını, oradaki rızkını dahası kendisini haksız, hukuksuz ve hunharca katletmekte yüce Yaratıcı’nın kudretini yansıtan eşsiz tabiat tablosunu lekelemekte, insanların göz zevkini bozmakta dünyevi ve uhrevi açıdan telafisi mümkün olmayan büyük bir vebalin altına girmektedir. “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Buhari, Edeb, 18) buyuran Hz. Peygamber (s.a.v) susayan bir köpeğe su içiren kişi için: “Onun bu davranışından Allah razı oldu ve onu affetti”, buyuruyor. Sahabenin: Ya Rasûlallah, hayvanlarda da bizim için sevap var mıdır, demeleri üzerine: “Her canlıda bizim için sevap vardır.” şeklinde karşılık veriyor. (Buhari, Edeb, 27 / Müslim, Selam, 153) Aynı şekilde: “Şu dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkunuz…” ( Ebu Davud, Cihad, 47) buyuran Hz. Peygamber (sav) hayvan haklarına riayet etmeyi emrediyor. Bu nebevi ilkeyi örnek alan bir olay hepimizin malumudur. Söz konusu hadisede Topkapı Sarayı’nın bahçesindeki ağaçlara zarar veren karıncaların yok edilmesinin uygun olup olmadığı noktasında hocası Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’ye görüşünü soran Cihan Padişahı Kanuni’ye Ebussuud Efendi’nin cevabı:
Yarın Hakk’ın dîvânına varınca
Süleyman’dan hakkın alır karınca, şeklinde olmuştur.
“Eğer takva sahibi gençler, beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar, otlayan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üYANGINLARIstünüze dökülecekti.” (Taberani, el-Evsat 7/134) hadisi şerifinde de dile getirildiği gibi ibadet ehli gençler, rahmet ve şefkate muhtaç yaşlı ve çocuklar ile masum hayvanlar Rabbimizin bizlere merhamet etmesine vesiledirler. Dolayısıyla bunlara yapılan zulüm Yüce Allah’ın gazabına neden olabilir.
Öte Yandan “Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.” (Buharî, el-Edebül-Müfred s. 168) buyuran bir Peygamber’in ümmetine yakışan yıkmak, yok etmek ve bilinçsizce tüketmek değil, yapmak, yaşatmak, üretmek ve ıslah etmektir. Yıkanlar, yok edenler, bozanlar, katledenlere inat, yapmaya, üretmeye, ıslah etmeye, yaşatmaya ümitvar olmaya devam etmektir.
Kainattaki her şeyi yaratan ve vakti saati geldiğinde hayatlarına son verecek olan Allah Teala’dır. O’nun yarattığı her canlı eşsiz kudretinin eseridir ve hürmete layıktır. Yüce Allah her kulunun yapıp ettiğini ahirette mutlaka karşısına çıkaracaktır. Bu hakikat ayette şu şekilde ifade edilmiştir: “Herkes ölümü tadacaktır; yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir.” (Al-i İmran 185)
HABER MERKEZİ.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

PARKE TAŞ DÖŞEME VE İNŞAAT BAKIM ONARIM İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

PARKE TAŞ DÖŞEME VE İNŞAAT BAKIM ONARIM İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir