Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

İLAN SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

T.C.

SARIKAYA

İCRA DAİRESİ

2017/157 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Kayapınar Mahallesi, Killik mevkii, 304 ada 19 parselde kayıtlı bulunan tamamı 1.644,47 m2 olan her bir borçlu adına 1/3 hisseli arsa nitelikli taşınmazdaki 476,65 m2’lik kısmıdır.

Söz konusu taşınmaz; evvelce Kayapınar Mah. 502 ada 3 parselde 476,65 m2 yüzölçümlü arsa iken, 3198 sayılı Belediye İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imarın iptali sonucunda Kayapınar Mah. 304 ada 19 parsel 1644,47 m2 olarak tescil edilmiştir.   Satışı yapılacak olan taşınmaz ise bu taşınmazdaki ipotekli olan 476,65 m2’lik hisse olup, ihale alıcısı taşınmazda diğer 3 hissedarla birlikte 4. hissedar olacaktır. İşbu hususlar ihaleye katılacak olan alıcılara ihtar olunur.

Taşınmaz ilçenin doğu yönünde, yeni adliye binasına 300 metre ve Sarıkaya-Kayseri karayoluna 100 metre mesafededir.

Taşınmazın yeri, mevkii, ilçe merkezine olan mesafesi, imar durumu, bölgenin gösterdiği gelişim, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satım değerleri ile taşınmaz alım satımına olan talep ve gelir hesabı dikkate alınarak 130,00 TL/m2 olarak bilirkişi tarafından belirlenmiştir.

Buna göre taşınmazın tamamının değeri 213.781,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Taşınmazın 476,65 m2’lik kısmı satılacağından, satışa konu hissenin değeri ise 61.996,50 TL olarak bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.

Yüzölçümü     : 476,65 m2

İmar Durumu  : Belediye sınırları içerisinde olduğu, iskan sahası içerisinde olduğu, belediye hizmetlerinden faydalandığı ancak imar uygulamasının olmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti           : 61.996,50 TL

KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Her üç borçlu hissedarın hisseleri üzerinde muhtelif icrai ve ihtiyati hacizler vardır. Ayrıca her üç borçlu hissedarın hisselerinde T. Halk Bankası A.Ş.nin 50.000 TL bedelli ipoteği vardır.

  1. Satış Günü : 31/07/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 11/09/2018 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/157 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/06/2018

 

 

 

 

Murat KARA

İcra Müdürü

100356

 

 

 

 

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 2021/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir