Anasayfa / Güncel / Sarıkaya Sosyal Güvenlik Merkezi
Müdürü Ekrem Güney’in SGK Haftası Mesajı

Sarıkaya Sosyal Güvenlik Merkezi
Müdürü Ekrem Güney’in SGK Haftası Mesajı

Sarıkaya Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ekrem Güney 16-22 Mayıs tarihleri arası kutlanan Sosyal güvenlik haftasını kutlayarak, Sosyal güvenlik kurumu başkanı İsmail Yılmaz’ın Sosyal güvenlik haftası mesajını paylaştı. Yılmaz’ın mesajı şu şekilde;
Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan “insan hakkı” ve esas itibarıyla da “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir.
2006 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın tek çatı altında birleştirilmesi suretiyle teşkilatlanması oluşturulan; 2008 yılında ise sigortalamaya ilişkin Kanunun yayımlanması ile cumhur süreci tamamlanan, dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve büyük reformlarından biri olan “Sosyal Güvenlik Reformu” ile anayasal bir hak olan sosyal güvenlik hakkının sağlanmasına yönelik olarak köklü değişiklikler yapılmıştır.
Reform ile; ülkemizde yaşayan tüm insanların genel sağlık sigortası kapsamına alındığı, tüm illerimizde yerinde hizmet verilen, uluslararası düzeyde örnek bir veri merkezine sahip, dijital dönüşüm hedefi ile neredeyse tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği, 156 adet e-Devlet uygulaması kullanılarak emeklilik talebinden prim yatırmaya birçok hizmete anında ve kolaylıkla ulaşılabildiği bir yapıya dönüşüm sağlanmıştır.
33 bin personelimiz ile sunduğumuz hizmetlerin kaliteli, ihtiyaca yönelik, kolay ulaşılabilir olması için var gücümüzle çalışmaktayız.
Teknolojik imkanlardan faydalanmak, bürokrasiyi azaltmak, dijitalleşen yeni sosyal hayatın gereklerine uyum sağlamak hedefleri çerçevesinde 81 İl Müdürlüğü ve 558 Sosyal Güvenlik Merkezi ile yerinden sunulan hizmetlerin yanı sıra; elektronik ortamdaki işveren ve sigortalı uygulamaları, Kurum web sitesindeki soru cevap dokümanları, ALO 170 çağrı merkezi ve e-Devlet uygulamaları ile vatandaşlarımızın yorulmadan, evlerinden veya işyerlerinden ayrılmadan her türlü sorularına cevap bulabileceği ve işlemlerini yapabileceği bir sisteme dönüşüm sağlanmıştır.
Kurumumuz; aniden beliren ve kısa bir sürede tüm ezberleri bozan pandemide de başarılı bir sınav vermektedir. Bu süreçte; temel hak ve hürriyetlerden olan sosyal güvenlik hakkının kesintisiz ve etkin bir şekilde sunulması daha da önem kazanmıştır. Özellikle tedavi sürecinde ortaya çıkan ve yeni düzenleme gerektiren ihtiyaçlara; koronavirüs tedavisinin geri ödeme kapsamına alınması, ilave ücret ve katılım payı alınmaması gibi düzenlemelerle hızlı bir şekilde cevap verilmiştir. Yine bu sürece, rapor ve reçete aranmaksızın kronik hastaların ilaçlarının temini, biyometrik kimlik doğrulama sisteminin askıya alınması gibi uygulamalarla da destek verilmiştir.
Ayrıca, pandemi sürecinden etkilenen vatandaşlarımıza başka bir mağduriyet yaratmamak adına icra ve denetim işlemleri durdurulmuş, çeşitli sektörlerde 2020 yılı mart, nisan ve mayıs aylarına ilişkin prim ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmiş, normalleşme desteği, istihdama dönüş desteği, artı istihdam teşviki ve sektörel prim desteği gibi uygulamalar ile çalışma hayatına destek sağlanmıştır.
Reform sürecinin başladığı 2006 yılından bu yana uygulanan başarılı politikalar sonucu, sosyal güvenlik sistemimiz yıldan yıla gelişme kaydetmiş, hizmet verdiğimiz ve sorumluluğunu taşıdığımız kesim her geçen gün büyümüştür.
2006 yılında 14 Milyon olan aktif sigortalı sayısı 2021 Şubat ayı itibarıyla % 67’lik artışla yaklaşık 23,4 Milyon kişiye, 2006 yılında 7,2 Milyon olan gelir veya aylık ödenen dosya sayısı 2021 Şubat ayı itibarıyla % 74’lük bir artışla 12,5 Milyona ulaşmıştır. 2006 yılında 1 Milyon olan kayıtlı işyeri sayısı % 100’lük bir artışla 2021 Şubat ayı itibarıyla yaklaşık 2 Milyon seviyesine yükselmiştir. Bu artışta kayıt dışılıkla etkin mücadele kapsamında işyerlerinin tescili, işgücü piyasalarına sağlanan prim teşvik ve destekleri önemli rol oynamıştır. Haber Merkezi

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

KURTULDUK

“Yedi yaşına gelsem de ilkokula başlasaydım” diye düşünürken ilkokula başladık. Bir arkadaş var ilkokulda huysuzluğuna …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir