İ            L           A           N     

SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait 1 adet Poyraz marka 2017 model 27+1 kişilik otobüs satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma Usulü  ile   21.09.2021 Salı günü saat : 10.00’ da  Belediye Başkan Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dökümanlar mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Satılacak Araç      Muhammen Bedeli    Geçici Teminat Mik.

——————–                     ———————–               ———————–

2017 model poyraz marka        330.000,00 TL       10.000,00 TL

İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                    :  

 

  • İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi.
  • İkametgah İlmuhaberi.
  • İmza Sirküsü (sözleşme için gerekli evrak)
  • Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
  • İhaleye girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
  • 100,00 TL. Dosya bedeli yatırıldığına dair makbuz.
  • Belediyeye su emlak vb. borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.

Av. Ömer AÇIKEL

Belediye Başkanı

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

ARKADAŞLARI METE’Yİ ASKERE UĞURLADI

Ülkemizin gençleri yaşları geldiği zaman vatani görevini yapmak için askere büyük bir heves ve şevk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.