Anasayfa / Güncel / T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU 2022/17 SATIŞ

T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU 2022/17 SATIŞ

T.C.
SARIKAYA
SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU
2022/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu: Yozgat ili, Sarıkaya İlçesi, Şekepınar Mah. Acıpınar mevkii, 218 ada 14 parselde kayıtlı 940,00 m²,2 katlı Gargir ev ve Arsa niteliğinde taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz üzerinde 1 adet yığma mesken, 1 adet, yığma wc, 1 adet kamelya, 1 adet yığma depo ve enkaz bedeli olan 1 adet yığma tandır bulunmaktadır. Taşınmaz Sarıkaya Adliyesi’ne kuş uçuşu 1,27 km, Baran Caddesi’ne 360 metre mesafededir. İmar planı dahilinde olup tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parsel üzerindeki evin bir kısmı tek katlı olup zemin katı bulunmaktadır ve yaklaşık 40 m²’dir. Duvarları beton sıva üzeri boyadır. Zemin kaplaması beton mozaik olan katın kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. Yaklaşık 124 m² yüzölçümüne sahip evin 1. katı iki parçaya bölünmüş olup farklı girişleri bulunmaktadır. Normal zeminleri laminat parke, ıslak hacimleri fayanstır. Duvarları sıva üzeri boyadır. Mutfak zemini fayans olan evin mutfak dolabı vardır. Kapıları ahşap, pencere doğramaları pvc dir. Isıtma sistemi soba olan evin çatısı ahşap konstrüksiyon üzeri marsilya kiremitle kaplıdır. Taşınmaz üzerinde değişik çeşit ve yaşta meyveli-meyvesiz ağaçlar bulunmaktadır.
İmar Durumu Var Kıymeti 1.068.555,00 TL KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 31/01/2023 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü 28/02/2023 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergileri, veraset intikal vergisi ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.’nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.16/12/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SÜNNET ŞÖLENİ

İlçemiz Sarıkaya’da  Sarıkaya Belediyesi ile Yozgat Sarıkayalılar Derneği tarafından ortaklaşa sünnet şöleni düzenlendi. İlçede büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.