Anasayfa / Güncel / TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SARIKAYA
SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞU

2022/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu : Satışa konu taşınmaz Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, İstiklal Mah. 329 ada 8 parselde kayıtlı, 722,66m2 yüzölçümlü Avlulu Kargir Ev vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Parsel belediye imar planına göre ayrık nizam 2 kata imarlı olup taks:0.4, kaks:0,8 dir. Belediyenin her türlü yol su ve kanalizasyon hizmetinden faydalanmaktadır. Parsel üzerinde 1 adet 2 katlı kargir mesken tipi yapı bulunmaktadır. Yapının alanı 107m2 dir. Yapının duvarları biriket üzeri sıva ve badanadır. Çatısı ahşap konstrüksiyon üzeri Marsilya kiremitle kaplıdır. Kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. Tavanı ahşap kırma ve tahta olan evin balkonu ahşaptır. Keşif günü itibariyle kimsenin oturmadığı gözlemlenmiş bu evin sağlık ve güvenlik açısında oturulması sakıncalıdır. Dış cephe duvarlarında çatlak ve yarıklar mevcuttur.
İmar Durumu :Var

Kıymeti 295.072,50 TL

KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 24/05/2022 günü 13:30 – 13:35 arası
2. Satış Günü 28/06/2022 günü 13:30 – 13:35 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane)Sarıkaya/YOZGAT
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu : Satışa konu taşınmaz Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, İstiklal Mah. 330 ada 7 parselde kayıtlı, 437,21 m2 yüzölçümlü arsa vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Belediye imar planına göre ayrık nizam 2 kata imarlı olup taks:0.4, kaks:0,8 dir. Belediyenin her türlü yol su ve kanalizasyon hizmetinden faydalanmaktadır. Her ne kadar arsa vasfında olmuş olsa da üzerinde 1 katlı mesken tipi yapı ile 1 adet ahır bulunmaktadır. Ev 129 m2 yüzölçümüne sahip olup yığma kargirdir. Duvarları sıva üzeri boya olan evin çatısı ahşap konstrüksiyon üzeri Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. Tavanı ahşap kırma ve tahtadır. Elektrik ve sıhhi tesisatları döşeli ve kullanılabilir haldedir. Isıtma sistemi sobadır. Görünüm itibariyle eski durumdadır. Yalıtımı yoktur. 129m2 olan evin 45 m2 si 330 ada 5 nolu parsele tecavüzlüdür. Dolayısıyla bu kısım hesap dışı bırakılmıştır.138m2 alana sahip ahır olarak kullanılan yapının duvarları biriket üzeri sıva ve boyadır. Tavanı ahşap kırma olan yapının çatısı ahşap konstrüksiyon üzeri Marsilya kiremitle kaplıdır. Kapı ve pencere doğramaları demirdir. Duvarlarında yarılma ve dökülmeler bulunmaktadır. Keşif günü itibariyle kullanılmadığı gözlemlenmiştir.
İmar Durumu :Var

Kıymeti 249.866,00 TL

KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 24/05/2022 günü 13:40 – 13:45 arası
2. Satış Günü 28/06/2022 günü 13:40 – 13:45 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergileri, veraset intikal vergisi ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.’nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.08/04/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SÜNNET ŞÖLENİ

İlçemiz Sarıkaya’da  Sarıkaya Belediyesi ile Yozgat Sarıkayalılar Derneği tarafından ortaklaşa sünnet şöleni düzenlendi. İlçede büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.