Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N     

SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan Ada: 158, Parsel:1 ‘te kayıtlı taşınmaza yaptırılan BELEDİYE HİZMET BİNASININ   zemin katında ve  1 katında dükkanlar ( işyeri)  ofislerin  ( büro) satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 14.07.2021 tarihinde saat 10.00’da  Belediye Başkan  Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri MüdürlüğüİhaleBiriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                    :

  1. İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
  2. İkametgah İlmuhaberi.
  3. İmza Sirküsü.
  4. Dosya (şartname )bedeli 100,00 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
  5. Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
  6. Geçici teminat yatırıldığına dair belge.
  7. Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
  8. Her dükkan ve ofis için ayrı teminat yatırılacaktır.

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur.

                                                          İŞYERİ SATIŞ MUHAMMEN BEDELLERİ 
SIRA ADA PARSEL MAHALLESİ DÜKKAN/ OFİS BAĞIMSIZ NO VE İŞ YERİ NUMARASI  DÜKKAN/OFİS BRÜT ALAN TOPLAM MUHAMMEN  BEDEL DÜKKAN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
NO NO N0
ZEMİN KAT DÜKKANLARI
1 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 101,52 M2 1.200.000,00  TL. 36.000,00 TL.
2 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 46,00 M2 550.000,00 TL. 16.500,00 TL.
3 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 46,02 M2 550.000,00 TL. 16.500,00 TL.
4 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 46,02 M2 550.000,00 TL. 16.500,00 TL.
5 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 46,00 M2 550.000,00T TL. 16.500,00 TL.
6 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 100,22 M2 1.200.000,00 TL. 36.000,00 TL.
7 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 120,16 M2 1.400.000,00 TL. 42.000,00 TL.
8 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 46,00 M2 550.000,00 TL. 16.500,00 TL.
9 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 46,02 M2 550.000,00 TL. 16.500,00 TL.
10 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 46,02 M2 550.000,00 TL. 16.500,00 TL.
11 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 46,01 M2 550.000,00 TL. 16.500,00 TL.
12 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 39,42 M2 470.000,00 TL. 14.100,00 TL.
13 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 39,42 M2 470.000,00 TL. 14.100,00 TL.
14 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 46,02 M2 550.000,00 TL. 16.500,00 TL.
15 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 46,00 M2 550.000,00 TL. 16.500,00 TL.
16 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (dükkan) 119,56 M2 1.400.000,00 TL. 42.000,00 TL.
1.KAT OFİSLER
17 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (OFİS) 93,76 M2 470.000,00 TL. 14.100,00 TL.
18 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (OFİS) 77,77 M2 400.000,00 TL. 12.000,00 TL.
19 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (OFİS) 77,77 M2 400.000,00 TL. 12.000,00 TL.
20 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI )OFİS) 77,76 M2 400.000,00 TL. 12.000,00 TL.
21 158 1 BAHÇELİEVLER YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI (OFİS) 111,91 M2 600.000,00 TL. 18.000,00 TL

Av. Ömer AÇIKEL
Belediye Başkanı

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.