Anasayfa / Resmi İlanlar / ilan T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2017/69 TLMT.

ilan T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2017/69 TLMT.

T.C.T.C.SARIKAYAİCRA DAİRESİ2017/69 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapu kayıtlarına göre, Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Domarca köyü, Karaçalı mevkii, 110 ada 85 parselde bulunan 6.849,37 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı tam hisseli taşınmazdır.  Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz ilçenin batı yönünde, Toprakpınar köyü yolu üzerinde, ilçe merkezine yaklaşık 6-7 km mesafededir.  Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında tarla vasfında olsa da üzerinde yığma olarak yapılmış bir adet değirmen binası, bir adet ofis olarak kullanılan bina, bir adet depo ve bir adet de garaj olarak kullanılan yapılar mevcuttur. Yapılar hali hazırda kullanılmamaktadır. Bundan dolayı da bakımsız ve yer yer göçmeler söz konusudur. Değirmen binasının taşıyıcı duvarları yığma briket malzeme kullanılmış ancak sıva ve boya işleri yapılmamıştır. Çatısı ahşap oturtma çatı olup, kiremit kaplamadır. Çatısında yer yer çökmeler oluşmuş, kiremit kaplama kırılmıştır. Yer kaplamasında ise tasfiye betonu atılmış başka da bir işlem yapılmamıştır. Diğer garaj ve ofis olarak kullanılan binalar da aynı şekildedir. Sadece ofis olarak kullanılan binanın pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlıdır. Islak zeminler seramik kaplamadır. Bu yapının da çatısında yer yer kırılmalar oluşmuş ve göçmeler mevcuttur. Ayrıca yapıların çatılarında yağmur olukları takılı olmadığı tespit edilmiştir.  Arazi değerlemesi: taşınmazı yeri, mevkii, ilçe merkezine olan mesafesi, imar durumu, bölgenin gösterdiği gelişim, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satım değerleri ile taşınmaz alım satımına olan talep ve gelir hesabı dikkate alındığında 7 TL /m2 olacağı, buna göre arazi miktarı : 6849,37 m2 olup, arazi değeri: 6849,37 m2 x 7 TL/m2 = 47.945,59 TL’dir.  Yapıların kıymet takdiri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık fiyatları tebliğine göre çıkarılmış olup, 1. Sınıf B grubu yapılar sınıfına girdiği tespit edilmiştir. M2 birim fiyatı ise 198 TL’dir. Ayrıca binanın eski ve bakımsız olmasından dolayı bedel tutarından %30 yıpranma bedeli (amortisman) düşülecektir.  Fen bilirkişisinin ölçümleri sonucunda bina toplam alanı 357,55 m2 olup, toplam yapı değeri: 357,55 m2 x 198 TL/m2 = 70.794,90 TL’dir. Yıpranma bedeli düşüldüğünde taşınmazın yapı değeri 49.556,43 TL olarak belirlenmiş olup, taşınmazın tamamının değeri 97.502,02 TL olarak bilirkişilerce belirlenmiştir.

Yüzölçümü : 6.849,37 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 97.502,02 TLKDV

Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir1.

Satış Günü : 10/01/2019 günü 10:00 – 10:05 arası2.

Satış Günü : 07/02/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi (Türk Lirası) veya bu miktar kadar milli bir bankanın banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/69 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/11/2018

Murat KARA

İcra Müdürü

100356

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.