Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2017/337 ESAST.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2017/337 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Kadılı köyü, Köyarkası mevkii, 125 ada 55 parselde kayıtlı tamamı 9.537,00 m2 yüzölçümlü kağir ev ve ahır ve arsası nitelikli taşınmazdaki borçluya ait 1/5 hisseye tekabül eden 1907,40 m2’lik hissesi satılacaktır. Taşınmazda borçludan başka 4 hissedar daha vardır.  Bilirkişi raporuna göre; taşınmazın bahçe bölümünde 54 adet muhtelif ağaç vardır. Mesken: Parselde bulunan tek katlı betonarme mesken yapı (162 m2) 4 oda 1 salon olup, girişi demir camekan, pencere ve kapıları ahşap, zemini beton ve karo döşeme, ıslak zeminler mozaik silme, tavan beton, çatı ahşap ve kiremitten imal edilmiştir. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Müştemilatlar: Kiler olarak kullanılan 83 m2 büyüklüğünde yapının taşıyıcı sistemi yığma- tuğla, zemini beton, kapısı ve pencereleri ahşaptan imal edilmiştir. Tavanı ahşap çatısı ise ahşap ve kiremitten imal edilmiştir.  Garaj olarak kullanılan 45 m2 büyüklüğünde yapının taşıyıcı sistemi yığma – biriket, zemini betondur. Kapısı ve sıvası olmayan yapının tavanı ahşap ve oluklu galvanize sactan imal edilmiştir.  Kapalı sistem bağlı duraklı büyükbaş barınağı (ahır) olan yapı 398 m2 büyüklüğündedir. Zemini ve sıvası beton, kapıları demir ve ahşap, pencreleri ahşaptan yapılmıştır. Tavanı ahşap, çatı ise ahşap ve kiremitten imal edilmiştir.  Parselin zemin kıymeti: Köy yerleşim alanında olması, yol durumu, konumu, büyüklüğü, elektrik ve su imkanları, alternatif kullanım olanakları değerlendirilerek zemin kıymet: 12 TL/m2 olarak belirlenmiştir.  Ayrıntısı dosyadaki bilirkişi raporunda görülebileceği üzere taşınmazın tamamının değeri (arsa değeri, yapı değeri, ağaç değeri vs.) 304.248,00 TL olarak hesaplanmıştır. Satışa konu hisse 1/5 hisse olduğundan borçluya ait 1/5 hissenin değeri 60.849,60 TL olarak bilirkişilerce belirlenmiştir.Yüzölçümü : 1.907,40 m2  Arsa Payı : 1/5 İmar Durumu : DosyasındaKıymeti : 60.849,60 TL KDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.1. Satış Günü : 04/12/2018 günü 10:25 – 10:30 arası2. Satış Günü : 10/01/2019 günü 10:25 – 10:30 arasıSatış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

——————————————————————————————————————————————————

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.  6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/337 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/10/2018Murat KARA  İcra Müdürü 100356                  İ-2018/37

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N      SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir