Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİNDEN

T.C.

SARIKAYA

İCRA DAİRESİ

2018/3 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; tapu kaydına göre Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karabacak köyü, Köyüstü mevkii, 116 ada 3 parselde kayıtlı 92.381,01 m2 yüzölçümlü Kıraç Tarla nitelikli tam hisseli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz yerinde yapılan incelemede üzerinde ürün olmadığı, tarım arazisi olduğu, m2 birim değerinin 1,50 TL olduğu, buna göre taşınmazın tamamının değerinin 138.572,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü     : 92.381,01 m2           İmar Durumu  : Yok   Kıymeti          : 138.572,00 TL

KDV Oranı     : %18                                                                                                                        Kaydındaki Şerhler            : Tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 12/02/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 12/03/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karabacak köyü, Büyükörenyolu mevkii, 112 ada 51 parselde kayıtlı 76.546,60 m2 yüzölçümlü Kıraç tarla nitelikli tam hisseli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz yerinde incelendiğinde keşif tarihi itibariyle buğday ekili olduğu, mutlak ve kuru tarım arazisi olduğu, m2 birim fiyatının 2 TL olduğu, buna göre taşınmazın tamamının değerinin 153.093,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü     : 76.546 m2                            İmar Durumu  : Yok                          Kıymeti           : 153.093,00 TL

KDV Oranı     : %18                                                                                                            Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 12/02/2019 günü 10:10 – 10:15 arası
  2. Satış Günü : 12/03/2019 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; tapu kaydına göre Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karabacak köyü, Yozgat yolu mevkii, 105 ada 9 parselde kayıtlı 131.288,12 m2 yüzölçümlü Kıraç tarla nitelikli tam hisseli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz yerinde incelendiğinde keşif tarihi itibariyle buğday ekili olduğu, mutlak ve kuru tarım arazisi olduğu, m2 birim fiyatının 1,50 TL olduğu, buna göre taşınmazın tamamının değerinin 196.932,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü     : 131.288,12 m2                                 İmar Durumu  : Yok   Kıymeti          : 196.932,00 TL

KDV Oranı     : %18                                                                                                                                                            Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 12/02/2019 günü 10:20 – 10:25 arası
  2. Satış Günü : 12/03/2019 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; tapu kayıtlarına göre Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karabacak köyü, Köyiçi mevkii, 132 ada, 8 parselde kayıtlı 2.370,65 m2 yüzölçümlü Kargir Ahır ve Arsası nitelikli tam hisseli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmazın yerinde yapılan incelemede üzerinde ahır, samanlık, yemlik ve çoban damı yapılarının olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arazi birim değeri 10 TL/m2 edeceği tespit edilmiş olup, buna göre taşınmazın tamamının arsa değeri 23.706,00 TL olarak belirlenmiştir.

Taşınmaz üzerindeki yapılar II Sınıf B grubu yapı sınıfına girdiğinden birim fiyatı 460,00 TL/m2 olarak belirlenmiştir. Yapılardan %30 amortisman düşülmüş olup buna göre toplam yapı alanı 780 m2 olduğundan yapıların değeri 251.160,00 TL olarak belirlenmiştir. Taşınmazın yapı bedeli ve arsa bedeli değeri 274.866,00 TL’dir.

Yüzölçümü     : 2.370,65 m2                                     İmar Durumu  : Yok               Kıymeti           : 274.866,00 TL

KDV Oranı     : %18                                                                                                                                    Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 12/02/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
  2. Satış Günü : 12/03/2019 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/12/2018

 

 

 

 

Murat KARA

İcra Müdürü

100356

 

 

 

 

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN   SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N        SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılan aşağıda özellikleri yazılı olan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir