Anasayfa / Resmi İlanlar / T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU 2020/7 SATIŞ

T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU 2020/7 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu:Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Küçükçalağıl K, Kocayan mevkii, 108 ada 105paselde kayıtlı 20.641,92 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz killi toprak yapısında, % 1-2 eğime sahip olup derin, geçirgen, az taşlı bir yapıdadır, taşınmaz sulama imkanına sahip olmadığından kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu: Yok Kıymeti: 30.821,00 TLKDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 29/12/2020 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü: 26/01/2021 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu:Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Küçükçalağıl K, Kaçak mevkii, 114 ada 86paselde kayıtlı 16.486,18 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz killi toprak yapısında, % 1-2 eğime sahip olup derin, geçirgen, az taşlı bir yapıdadır, taşınmaz sulama imkanına sahip olmadığından kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 05/11/2015 tarih ve4218 yevmiye sayılı beyanı ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesine göre şerh vardır.
İmar Durumu: YokKıymeti: 24.615,90 TLKDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 29/12/2020 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü: 26/01/2021 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu:Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Küçükçalağıl K, Kocayan mevkii, 108 ada 93paselde kayıtlı 6.391,25 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz killi toprak yapısında, % 1-2 eğime sahip olup derin, geçirgen, az taşlı bir yapıdadır, taşınmaz sulama imkanına sahip olmadığından kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu: YokKıymeti: 10.906,20 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 29/12/2020 günü 11:40 – 11:45 arası
2. Satış Günü: 26/01/2021 günü 11:40 – 11:45 arası
Satış Yeri: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu: Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Küçükçalağıl K, Kaçak mevkii, 114 ada 151paselde kayıtlı 6.359,82 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz killi toprak yapısında, % 1-2 eğime sahip olup derin, geçirgen, az taşlı bir yapıdadır, taşınmaz sulama imkanına sahip olmadığından kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu: Yok Kıymeti: 10.852,60 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 29/12/2020 günü 11:50 – 11:55 arası
2. Satış Günü: 26/01/2021 günü 11:50 – 11:55 arası
Satış Yeri: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu: Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Küçükçalağıl K, Eskibağlar mevkii, 115ada 118paselde kayıtlı 4.553,46 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz killi toprak yapısında, % 1-2 eğime sahip olup derin, geçirgen, az taşlı bir yapıdadır, taşınmaz sulama imkanına sahip olmadığından kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu:YokKıymeti: 7.770,20 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 29/12/2020 günü 12:00 – 12:05 arası
2. Satış Günü: 26/01/2021 günü 12:00 – 12:05 arası
Satış Yeri: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu: Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Küçükçalağıl K, Bağyolu mevkii, 118 ada 34paselde kayıtlı 2.541,40 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz killi toprak yapısında, % 1-2 eğime sahip olup derin, geçirgen, az taşlı bir yapıdadır, taşınmaz sulama imkanına sahip olmadığından kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu: Yok Kıymeti: 5.059,50 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 29/12/2020 günü 12:10 – 12:15 arası
2. Satış Günü: 26/01/2021 günü 12:10 – 12:15 arası
Satış Yeri: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu: Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Küçükçalağıl K, Köy içi mevkii, 142 ada 2paselde kayıtlı 598,53 m2 yüzölçümlü avlulu kerpiç evvasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Keşif tarihi itibariyle üzeri boş olan taşınmaz arsa olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu: YokKıymeti: 4.788,20 TLKDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 29/12/2020 günü 12:20 – 12:25 arası
2. Satış Günü: 26/01/2021 günü 12:20 – 12:25 arası
Satış Yeri: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hali Hazır Durumu: Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Küçükçalağıl K, Köy içi mevkii, 142 ada 6 parselde kayıtlı 171,16 m2 yüzölçümlü avlulu arsa vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Keşif tarihi itibariyle üzeri boş olan taşınmaz arsa olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu: YokKıymeti: 1.540,40 TLKDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 29/12/2020 günü 12:30 – 12:35 arası
2. Satış Günü: 26/01/2021 günü 12:30 – 12:35 arası
Satış Yeri: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergileri, veraset intikal vergisi ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/7Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.’nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.23/11/2020(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.