Anasayfa / Resmi İlanlar / TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

SARIKAYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/4 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Burunkışla köyü, Köy içi mevkii, 138 ada 259 parselde kayıtlı 3.288,38 m2 yüzölçümlü Kerpiç ev ahır arsa nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmazın üzerinde ev ve müştemilat mevcuttur.

Taşınmazın arsa değeri yönünden taşınmazın yeri, mevkii, köy merkezine olan mesafesi, imar durumu, taşınmaza ulaşım, alt yapısının durumu, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satım değerleri ile taşınmazın alım satımına olan talep dikkate alındığında, taşınmazın arazi birim değerinin 20 TL/m2 edeceği ve taşınmazın arsa değerinin 65.767,50 TL olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmaz üzerinde bulunan ev yönünden; 3. sınıf A grubu yapılar sınıfına girdiği tespit edilmiş olup, m2 birim fiyatı ise 800,00 TL/m2’dir. Ayrıca bina yaşının 40-50 yıl olmasından dolayı bedel tutarından %70 yıpranma bedeli (amortisman) düşülecektir. Fen bilirkişisinin ölçümleri doğrultusunda taşınmazın oturum alanı yaklaşık 125 m2 olduğu anlaşılmıştır. Buna göre yapının değeri 30.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Taşınmaz üzerinde bulunan müştemilat yönünden; 1. sınıf B grubu yapılar sınıfına girdiği tespit edilmiş olup, m2 birim fiyatı ise 228,00 TL/m2’dir. Ayrıca bina yaşının 50-60 yıl olmasından dolayı bedel tutarından %75 yıpranma bedeli (amortisman) düşülecektir. Fen bilirkişisinin ölçümleri doğrultusunda taşınmazın oturum alanı yaklaşık 300 m2 olduğu anlaşılmıştır. Buna göre yapının değeri 17.100,00 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre arsa değeri ve yapılarla birlikte taşınmazın tamamının değeri 112.868,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yüzölçümü     : 3.288,38 m2                                                            Kıymeti           : 112.868,00 TL                                 KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
 2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Burunkışla köyü, Köy içi mevkii, 153 ada 2 parselde kayıtlı 3.574,03 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; yerinde yapılan incelemede üzerinde yonca ekili olduğu, taşınmazın yeri, mevkii, köy merkezine olan mesafesi, imar durumu, taşınmaza ulaşım, alt yapısının durumu, sulu ya da susuz olması, bölgenin gösterdiği gelişim, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satım değerleri ile taşınmazın alım satımına olan talep dikkate alındığında, taşınmazın arazi birim değerinin 20 TL/m2 edeceği ve taşınmazın tamamının değerinin 67.906,60 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü     : 3.574,03 m2                                     Kıymeti           : 67.906,60 TL                                               KDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 10:10 – 10:15 arası
 2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Burunkışla köyü, Sekimantarlık mevkii, 138 ada 119 parselde kayıtlı 8.221,00 m2 yüzölçümlü kıraç bağ nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; yerinde yapılan incelemede üzerinde ürün olmadığı, ancak farklı yaşlarda kayısı ve iğde ağaçlarının olduğu, dere yatağından gelen yer üstü kanal sulaması ile sulanabildiği ancak sulama kanalının kullanılır durumda olmadığı tespit edilmiştir. Ağaçların değeri 700,00 TL olarak belirlenmiştir. Taşınmazın yeri, mevkii, köy merkezine olan mesafesi, imar durumu, taşınmaza ulaşım, alt yapısının durumu, sulu ya da susuz olması, bölgenin gösterdiği gelişim, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satım değerleri ile taşınmazın alım satımına olan talep dikkate alındığında, taşınmazın arazi birim değerinin 3 TL/m2 edeceği ve taşınmazın tamamının değerinin 25.363,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü     : 8.221 m2                                                                             Kıymeti           : 25.363,00 TL                                                           KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 10:20 – 10:25 arası
 2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Burunkışla köyü, Köy içi mevkii, 157 ada 5 parselde kayıtlı 581,75 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; yerinde yapılan incelemede arsa vasfında olduğu,  taşınmazın arazi birim değerinin 17 TL/m2 edeceği ve taşınmazın tamamının değerinin 9.889,75 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü     : 581,75 m2                                                                                       Kıymeti           : 9.889,75 TL                                                             KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
 2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Burunkışla köyü, Çelebi Pınarı mevkii, 107 ada 263 parselde kayıtlı 3.900,00 m2 yüzölçümlü kıraç tarla nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; yerinde yapılan incelemede üzerinde buğday ekili olduğu, taşınmazın  arazi birim değerinin 2 TL/m2 edeceği ve taşınmazın tamamının değerinin 7.800,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü     : 3.900 m2                                                      Kıymeti           : 7.800,00 TL                                     KDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 10:40 – 10:45 arası
 2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:40 – 10:45 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Burunkışla köyü, Köy içi mevkii, 152 ada 162 parselde kayıtlı 209,43 m2 yüzölçümlü sebze bahçesi nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; yerinde yapılan incelemede üzerinde ürün olmadığı, taşınmazın su altı bahçe vasfında olduğu, arazi birim değerinin 10 TL/m2 edeceği ve  tamamının değerinin 2.090,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmaz tapu kaydında 05/06/2006 tarih ve 830 yevmiye sayılı Korunması gereken Taş.Kültür Tabiat varlığıdır şerhi mevcuttur. Satış bu şerhle birlikte yapılacaktır.

Yüzölçümü     : 209,43 m2                                                                           Kıymeti           : 2.090,00 TL                                                 KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 10:50 – 10:55 arası
 2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:50 – 10:55 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Burunkışla köyü, Köy içi mevkii, 157 ada 2 parselde kayıtlı 81,65 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; yerinde yapılan incelemede arsa vasfında olduğu,  taşınmazın arazi birim değerinin 10 TL/m2 edeceği ve taşınmazın tamamının değerinin 816,50 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü     : 81,65 m2                                                                 Kıymeti           : 816,50 TL                                                               KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 22/10/2019 günü 11:00 – 11:05 arası
 2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/09/2019

 

 

 

 

Murat KARA

Satış Memuru

100356

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.