Anasayfa / Güncel / T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU 2022/11 SATIŞ

T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU 2022/11 SATIŞ

T.C.
SARIKAYA
SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU
2022/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Taşınmazın Hali Hazır Durumu ve Tapu Kaydı : Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Kayapınar Mah. 233 ada 54 parselde 15.218,04 m² kıraç tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Dava konusu parsel sürülü olup, nadasa bırakılmıştır. Taşınmaz % 3-5 eğime sahip olup derin, geçirgen, taşsız, tınlı-killi bir yapıdadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Parsel Sarıkaya İlçesi Mücavir alanı sınırlarına yakın ve Çayıralan yoluna sınır olup, tarım dışı yatırımlara müsait olduğu için hesaplanan dekar kıymeti, reel değerlerin altında kaldığından dolayı % 200 objektif değer artışı verilmiştir.
İmar Durumu :Yok Kıymeti 243.336,46 TL KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 31/01/2023 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü 28/02/2023 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Taşınmazın Hali Hazır Durumu Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Kayapınar Mah. 229 ada 71 parselde 4.513,00 m² kıraç tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Dava konusu parsel sürülü olup, nadasa bırakılmıştır. Taşınmaz % 3-5 eğime sahip olup derin, geçirgen, taşsız, tınlı-killi bir yapıdadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Parsel Sarıkaya İlçesi Mücavir alanı sınırlarına yakın olup, tarım dışı yatırımlara müsait olduğu için hesaplanan dekar kıymeti, reel değerlerin altında kaldığından dolayı % 150 objektif değer artışı verilmiştir.
İmar Durumu YokKıymeti 60.113,00 TLKDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 31/01/2023 günü 11:10 – 11:15 arası
2. Satış Günü 28/02/2023 günü 11:10 – 11:15 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Tepedoğan Köyü, 105 ada 14 parselde 12.843,00 m² kıraç tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Dava konusu parsel sürülü olup, nadasa bırakılmıştır. Taşınmaz % 3-5 eğime sahip olup derin, geçirgen, taşsız, tınlı-killi bir yapıdadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Taşınmaz kuru tarım arazisidir.
İmar Durumu :Yok Kıymeti 68.453,19 TL KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 31/01/2023 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü 28/02/2023 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Taşınmazın Hali Hazır Durumu Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Tepedoğan Köyü, 112 ada 18 parselde 12.278,00m² kıraç tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Dava konusu parsel sürülü olup, nadasa bırakılmıştır. Taşınmaz % 3-5 eğime sahip olup derin, geçirgen, taşsız, tınlı-killi bir yapıdadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. Taşınmaz kuru tarım arazisidir.
İmar Durumu : Yok Kıymeti 65.441,74 TLKDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 31/01/2023 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü 28/02/2023 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergileri, veraset intikal vergisi ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.’nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.19/12/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SÜNNET ŞÖLENİ

İlçemiz Sarıkaya’da  Sarıkaya Belediyesi ile Yozgat Sarıkayalılar Derneği tarafından ortaklaşa sünnet şöleni düzenlendi. İlçede büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.