Anasayfa / Güncel / YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Süt Üreticileri Birliğinin 2021 ve 2022 yılları Hesap Dönemine Ait 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Birlikler kanununa ve tüzüğüne uygun olarak 24.03.2023 tarihinde Cuma Günü Saat:12:00’da Kazımkarabekir Mahallesi Şehit Ersoy Öcal Caddesi No:19 Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Toplantı Salonunda Sarıkaya-YOZGAT adresin de  yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdir de ikinci toplantı 03.04.2023 tarihinde Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Altan GÜLTEKİN

Sarıkaya İlçesi Süt Üreticileri Birliği Başkanı

YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış,yoklama.

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

3- Divan heyetinin teşekkülü ve divana evrakları imzalama yetkisinin verilmesi.

4-2021 Yılı Yönetim  Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

5-2022 Yılı Yönetim  Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

6-2021 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

7-2022 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

8- 2021 Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

9- 2022 Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

10-2021 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

11-2022 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

12-Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesinin 2021 yılı Kesin Hesaplarının görüşülmesi ve ibrası.

13-Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesinin 2022 yılı Kesin Hesaplarının görüşülmesi ve ibrası.

14- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,

15-2023 ve 2024 yılları Tahmini Bütçe ve Çalışma programlarının görüşülmesi, ibrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin Yeni Yönetim Kuruluna verilmesinin görüşülmesi ve kabulü.

16- Birlik Tüzüğünün Üyelik Aidatı Başlıklı 13.Maddesinde belirtilen üye ilk giriş ve yıllık üye aidatının 5200 sayılı Kanuna istinaden onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan Az, yarısından fazla olamaz maddesi gereğince  yeniden belirlenmesi gerektiğinden, Birlik Tüzüğü gereğince Genel Kurul toplantıları her iki yılda bir yapıldığından; Toplantı tarihi itibariyle 2023 yılı için İlk Giriş Aidatının 1.000,00 TL.ve Yıllık üye Aidatının ise 1.000,00 TL.olarak belirlenmesine,   2024 yılı için   İlk Giriş Aidatının 1.100,00 TL. Yıllık üye Aidatının ise 1.100,00 TL.olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara varılması.

17- Dilek ve Temenniler,

18- Kapanış.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

SÜNNET ŞÖLENİ

İlçemiz Sarıkaya’da  Sarıkaya Belediyesi ile Yozgat Sarıkayalılar Derneği tarafından ortaklaşa sünnet şöleni düzenlendi. İlçede büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.