Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN   SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN   SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N     

 

SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılan aşağıda özellikleri yazılı olan 2 adet araçın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 29.12.2020 tarihinde saat 11.00’de Belediye Başkan  Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde  görülebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN                                                    :  

  • İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
  • İkametgah İlmuhaberi.
  • İmza Sirküsü.
  • Dosya (şartname )bedeli 100,00 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
  • Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
  • Geçici teminat yatırıldığına dair belge.
  • Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.

                                                         ARAÇ SATIŞ MUHAMMEN BEDELLERİ 
SIRA  ARAÇLARIN MARKASI TOPLAM MUHAMMEN  BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
1 MERCEDES BENZ MİNİBÜS 2009 MODEL 50.000,00TL. 1.500,00 TL.
2 1980 MODEL CHAMPION GREYDER 76.000,00 TL 2.300,00 TL

Av. Ömer AÇIKEL

Belediye Başkanı

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Şekerpınar Mahallesinde  bulunan  aşağıda bilgileri yazılı olan  taşınmazların satış ihalesi 2886 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.