Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Ada: 103 Parsel: 31 de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan Sarızeybek İş Merkezi ve Kültür Binası zemin katında bulunan aşağıda cinsi ve özellikleri yazılı dükkanların ve 1. Katında bulunan ofislerin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma Usulü ile 08.11.2016 Salı günü saat : 11.00′ de Belediye Meclis Toplantı Odasında Encümen huzurunda Açık Artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dökümanları mesai saatleri dahilinde 100,00.-TL karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminden satın alınabilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN :
a- İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
b- İkametgah İlmuhaberi.
c- Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
d- İhalesine girecek kişi geçici teminatı ve 100 TL ihale şartname bedeli ihale saatine kadar yatıracaktır.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur.

Av. Ömer AÇIKEL
Belediye Başkanı

ilan

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N        SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Yenidoğan Mahallesinde (Ilısu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir