Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDAN

İLAN T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDAN

  • ESES NO : 2015/65 Esas
  • ESES NO : 2015/65
  • EsasDAVACILAR : NİHAYİ BULUT – GÜNGÖR BULUT
  • DAVALILAR : HAZİNEYİ TEMSİLEN SARIKAYA MALMÜDÜRLÜĞÜ – KÜÇÜKÇALAĞIL KÖYÜ MUHTARLIĞI
  • Davacılar Nihayi BULUT ve Güngör BULUT tarafından davalılar Maliye hazinesi ve Küçükçalağıl köyü muhtarlığı aleyhine olağanüstü zaman aşımına dayalı tapu iptali ve Tescil davasında dava konusu taşınmazın TMK’nin 713/4-5 maddesi gereğince ilan edilmesine karar varilmekle, davacılar Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Küçükçalağıl Köyü 128 ada 142 parsel sayılı taşınmaza bitişik olan ve yol olarak tahsis edilmiş bulunan 145,09 m2’lik kısmının tapusunun iptali ile davacılar adına tescili ileri sürülerek taşınmazın TMK 713.maddesi gereğince tescili istenildiğinden taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 08/04/2019
  • Katip 183571
  • Hakim 190471
  • İ-2019/11

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Şekerpınar Mahallesinde  bulunan  aşağıda bilgileri yazılı olan  taşınmazların satış ihalesi 2886 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.