Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ

İLAN T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ

T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2018/75 TLMT.T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2018/75 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapu kaydına göre; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Çatak köyü, Köyiçi mevkii, 103 ada 75 parselde kayıtlı bulunan 1.664,87 m2 yüzölçümlü Kerpiç ev ahır samanlık ve arsası nitelikli tam hisseli taşınmazdır.  Bilirkişi kıymet taktir raporuna göre; taşınmaz Sarıkaya ilçesi Çatak Köyü yerleşim alanı içerisindedir. Taşınmazın bahçe bölümünde 5 adet kayısı, kavak, söğüt ve çam ağacı mevcuttur. Yapı olarak tek katlı mesken, garaj, samanlık ve ahır bulunmaktadır.  Mesken: Parselde bulunan tek katlı (kerpiç-yığma) mesken yapı 3 oda 1 salon olup, giriş PVC camekan, pencere ve kapıları ahşap, zemini beton, tavan ahşap, ıslak zeminler fayans, çatı ahşap ve kiremitten yapılmıştır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Sıcak su güneş eneji sistemiyle sağlanmaktadır.  Müştemilatlar: Mesken yapının bitişiğinde bulunan garaj ve depo şeklinde kullanılan yapının devamında samanlık bulunmaktadır. Bu yapıların malzemeleri ve özellikleri aynı olup, taşıyıcı sistem yığma-kerpiç, zemini beton, kapıları ahşaptan yapılmıştır. Tavanı çatı olup ahşap ve kiremitten yapılmıştır. Kapalı sistem, bağlı duraklı, büyükbaş barınağı olan yapının zemini beton kapıları ahşap, tavan çatı olup, ahşap ve kiremitten yapılmıştır.  Parselin zemin kıymeti: Köy yerleşim alanında olması, yol durumu, konumu, büyüklüğü, elektrik ve su imkanları, alternatif kullanım olanakları değerlendirilerek zemin kıymeti 20,00 TL/m2 olarak taktir edilmiştir.  Yapıların grupları ve yıpranma oranları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre hesaplanmış olup, buna göre;  Mesken Yapı Kıymeti: Mesken III -A grubu yapı olup, %75 oranında yıpranmıştır. Meskenin alanı 190 m2 olduğundan 800 TL/m2 x 190 m2 = 152.000 TL – %75 yıpranma payı 114.000 = 38.000,00 TL’dir.  Depo- Garaj Kıymeti: Müştemilatlar I-B grubu yapı olup, %85 oranında yıpranmıştır. Depo-Garajın alanı 155 m2 olduğundan 228 TL/m2  x 155 m2 = 35.340 TL – %85 yıpranma payı 30.039 TL = 5.301,00 TL’dir.  Ahır kıymeti: I-B grubu yapı olup, %50 oranında yıpranmıştır. Ahırın alanı 125 m2 olduğundan 228 TL/m2 x 125 m2 = 28.500 TL  – %50 yıpranma payı 14.250 TL = 14.250,00 TL’dir.  Ağaçların kıymeti: 780,00 TL’dir.  Yapının arsa değeri: 1664,87 m2 x 20 TL/m2 = 33.297,40 TL’dir.  Taşınmazın tamamının değeri: 91.628,40 TL olarak belirlenmiştir.Adresi : Çatak Köyü Sarıkaya / YOZGAT Yüzölçümü: 1.664,87 m2  İmar Durumu : Köyiçinde Kıymeti : 58.331,00 TLKDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Muhtelif icrai hacizler. 1. Satış Günü : 27/09/2018 günü 10:00 – 10:05 arası2. Satış Günü : 25/10/2018 günü 10:00 – 10:05 arasıSatış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT —————————————————————————————————————————————- Satış şartları :  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi (Türk Lirası cinsinden) veya bu miktar kadar milli bir bankanın banka kesin teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler (emlak vergisi) ve tapu harcının geri kalan 1/2’si satış bedelinden ödenir.  (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.  6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/75 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.    06/08/2018               Murat KARA         İcra Müdürü 100356                           İ-2018/19

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

T.C. SARIKAYA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/6 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. SARIKAYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/6 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.