Anasayfa / Resmi İlanlar / İLAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İLAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SARIKAYA
ICRA DAIRESI
2007/65 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Fatih Mahallesi, Kurugöl Mevkii, 4 Cilt, 386 Sayfada Kayıtlı, 156 Ada, 161 Parsel, 547,75 m2 yüzölçümlü, Arsa niteliğindeki taşınmaz
Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmazın dosyamızda mevcut bulunan ve bilirkişi tarafından verilen kıymet takdiri raporunda hali hazır durumu hakkında; ” Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz mevcut imar planına göre ayrık nizam iki kat imar durumuna sahiptir. ” denilmektedir.
imar Durumu : Satış dosyasında mevcut, Sarıkaya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’nün 08/09/2015 tarih ve 43060396-780/1556 sayılı imar durumu yazısında; ” Taşınmazın TAKS 0,30’dur, KAKS 0,60’dır, Ön çekme mesafesi 5 m’dir, Yan çekme mesafesi 3 m’dir, Arka çekme mesafesi 5 m’dir, 1/1000 uygulama imar planı içerisindedir.” denilmektedir.
Kıymeti: 21.910,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü: 17/05/2016 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü: 14/06/2016 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri: Sarıkaya Belediye Başkanlığı Düğün Salonu (Mezat Salonu) Sarıkaya/YOZGAT
————————————————————————————————————————-
SATIŞ SARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/65 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca I.I.K.’nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 15/03/2016
GAZI BIYIK
İ-2016/05 İCRA MÜDÜRÜ
94359

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N        SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Yenidoğan Mahallesinde (Ilısu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir