Anasayfa / Resmi İlanlar / T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2018/164 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2018/164 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

SARIKAYA

İCRA DAİRESİ

2018/164 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; tapu kaydına göre: Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Yenidoğan Mah. 159 ada 28 parselde yer alan kagir 2 katlı dükkan ve arsa ana nitelikli taşınmazdaki bodrum kat 12 bağımsız bölüm sayılı dükkan nitelikli taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz mevcut imar durumunda bitişik nizam 7 kat yapı nizamında olmasına rağmen güney cepheden boşluk bırakılarak bu cepheden yola cephe verilmiş olup pasaj şeklinde inşa edildiği görülmüştür. Yapı şehir merkezinde bulunmaktadır. Binanın bulunduğu arsa 404 m2 alanındadır. İmar planına göre arsada yaklaşık 112 m2 yola terk işlemi vardır. Zemin kat olarak geçmesine rağmen Nevzat Şener Bulvarı ana yolundan bodrum kat vasfındadır.

Taşınmaz brüt yaklaşık 26,85 m2 dükkan olup 19/364 arsa payına sahiptir. Tek hacimden oluşan işyeri hali hazırda 13 nolu bağımsız bölüm ile birleştirilip kullanılmaktadır. Taşınmazın projeye uygun hale getirilmesi, dış kapı açılması ve benzeri tüm işlemleri ile bu işlemlere ilişkin masraflar ihale alıcısına ait olacaktır.

Taban kaplamaları seramik döşeme, duvarları ve tavanı ise saten boyalıdır. İşyeri giriş cephesi kapatılmış olup 13 nolu bağımsız bölümden girişi sağlanmaktadır. Ana binanın çatı örtüsü kiremit kaplı olup, ısıtma sistemi sobalıdır.

Dükkanın mevcut haliyle yapı değeri 12.888,00 TL, arsa değeri ise 36.903,85 TL ki toplam taşınmaz değeri 49.791,85 TL olarak bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.

Adresi : Yenidoğan Mah. Nevzat Şener Bulv. Ayakkabıcılar Pasajı Bb No:12  Sarıkaya / YOZGAT

Yüzölçümü     : 26,85 m2                                                      Arsa Payı        : 19/364

İmar Durumu  : Var                                                                                                                                     Kıymeti            : 49.791,85 TL

KDV Oranı     : %8 (Taşınmazın KDV oranı 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 2. maddesi gereğince %18’den %8’e indirilmiş olup, anılan indirim hali hazırda 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir. İhalenin bu tarihten sonra kesinleşmesi halinde yahut anılan tarihe kadar başka bir yasal düzenleme ile taşınmazın KDV oranının değiştirilmesi halinde ihalenin kesinleştiği tarihteki KDV oranı neyse o oran üzerinden KDV tahakkuk ettirilir.)

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 18/10/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane Yanı) –

Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi (Türk Lirası cinsinden) veya bu miktar kadar milli bir bankanın banka kesin teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler (emlak vergisi) ve tapu harcının geri kalan 1/2’si satış bedelinden ödenir.  (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/164 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/07/2019

 

 

 

 

Murat KARA

İcra Müdürü

100356

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ            L           A           N      SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir