Anasayfa / Resmi İlanlar / YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

 

Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Süt  Üreticileri Birliğinin 2018, 2019 ve 2020  yılları Hesap Dönemine Ait 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Birlikler kanununa ve tüzüğüne uygun olarak 19/07/2021 tarihinde saat11:00’da Kazımkarabekir Mahallesi Şehit Ersoy Öcal Caddesi No:19 Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Toplantı Salonu ve Bahçesi Sarıkaya-YOZGAT adresinde   yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde  ikinci toplantı 09/08/2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Altan GÜLTEKİN

Sarıkaya Süt Üreticileri Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM                                                     

1-Açılış,yoklama.

2- Divan heyetinin teşekkülü ve divana evrakları imzalama yetkisinin verilmesi.

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4-2018  Yılı Yönetim   Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

5-2019  Yılı Yönetim   Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

6-2020  Yılı Yönetim   Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

7-2018  Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

8-2019  Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

9-2020  Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

10- 2018  Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

11- 2019  Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

12- 2020  Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

13-2018 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

14-2019 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

15-2020 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

16-Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesinin 2018 yılı Kesin  Hesaplarının görüşülmesi ve ibrası.

17-Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesinin 2019 yılı Kesin  Hesaplarının görüşülmesi ve ibrası.

18-Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesinin 2020 yılı Kesin  Hesaplarının görüşülmesi ve ibrası.

19-Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibrası.

20-2021 ve 2022  yılları  Tahmini Bütçe ve Çalışma programlarının  görüşülmesi, ibrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin Yeni Yönetim Kuruluna verilmesinin görüşülmesi ve kabulü.

21-Yurt içi ve yurt dışından damızlık düve,damızlık gebe düve ve damızlık süt sığırı teminine ilişkin kapasite raporlarının çıkarılması,üyelerden taahhüt alınması, hazırlanan evraklarıyla ithalat izin ve işlemlerinin yürütülmesi,resmi ve özel kurum,kuruluşlara başvurularının yapılması,birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunulması,tüm bu süreç ve sonrasında yetki verilmesi,hizmet alınması,fiyat araştırması yaptırılması,yapılması, çerçeve sözleşme,tip sözleşme yapılması,yaptırılması,taahhütte bulunulması,talepte bulunulması,yetki verilmesi hususlarında yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

22-Birliğimiz üyelerinden vefat  eden;5 no lu defter 57 no lu üye,4 nolu defter 67 nolu üye,5 nolu defter 73 nolu üye, 7 nolu defter 608 nolu üye, 6 nolu defter 220 nolu üye, 6 nolu defter 303 nolu üye, 4 nolu defter 57 nolu üye,8 nolu defter 692 nolu üye, 1 nolu defter 46 nolu üye

ayrıca; 6 nolu defeter 118 nolu üye, 10 nolu defter 118 nolu üye, 3 nolu defter 75 nolu üye, 4 nolu defter 75 nolu üye, 1 nolu defter 71 nolu üye, 2 nolu defter 71 nolu üye, 3 nolu defter 71 nolu üye,4 nolu defter 71 nolu üye, 9 nolu defter 61 nolu üye, 1 nolu defter 61 nolu üye, 5 nolu defter 44 nolu üye, 2 nolu defter 44 nolu üye, 9 nolu defter 34 nolu üye, 3 nolu defter 34 nolu üye,11 nolu defter 34 nolu üye, 1 nolu defter 34 nolu üye, 5 nolu defter 27 nolu üye, 6 nolu defter 27 nolu üye, 4 nolu defter 25 nolu üye, 9 nolu defter 25 nolu üye, 4  nolu defter 22 nolu üye,  5 nolu defter 22 nolu üye,4 nolu defter 18 nolu üye,9 nolu defter 18 nolu üye,5 olu defter 19 no lu üye,3 nolu defter 14 nolu üye,9 nolu defter 14 nolu üye,6 nolu defter 8 nolu üye,2 nolu defter 8 nolu üye,4 nolu defter 5 nolu üye, 11 nolu defter 5 nolu üye,6 no lu defter 16 no lu üye,3 no lu defter 24 no lu üye, 6 nolu defter,147 no lu üye,3 nolu defter 22 nolu üye,2 nolu defter 20 nolu üye,10 nolu defter 123 nolu üye,6 nolu defter 42 nolu üye,1 nolu defter 56 nolu üye,4 nolu defter 31 nolu üye,7 nolu defter 657 nolu üye,6 nolu defter 62 nolu üye,6 nolu defter 118 nolu üye, 1, 2, 5, 6,9 ,11,15,16,17,19,20,22,23,24,25 ,26, 28, 29, 30,31,32,33,34,37,39,40,42,43,45,52,55,56,59,61,62,63,65,66,67,71,74, 76, 77, 78, 84, 87, 91,102,106,114,116,118,122,121,123,125,128,130,141,147,148,150,152, 154, 155, 166, 182, 199,202,211,217,240,241,255,264,268,284,288,296,308,313,318,326,343,347, 348, 351, 352, 354,358,378,362,388,395,402,405,408,416,419,421,431,435, 438, 440, 456, 458, 461, 463,464,467,477,482,484,487,488, 492, 499, 512, 514, 515, 518, 534, 540, 553, 555,558,563,569,572,575,583,594,596,604,605,618,620,621,626,628, 629, 644, 648 ,657, 649, 652,656,665,677,688,693,694,702,704,716,720,722,729,738,743,745,746,751,üyelikten ayrılma taleplerinin görüşülmesi ve karara varılması.

23- Birliğimiz adına tüm Kamu ve özel Bankalardan Kredi kullanmaya, borçlanmaya, ödeme yapmaya, sözleşmeleri imzalamaya, fesih etmeye ve yeni sözleşme yapmaya velhasıl tüm bankacılık işlemlerini yapmak üzere yeni yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

24-Yeni Yönetim kuruluna birliğin görevleri ve diğer faaliyetler ile ilgili konularda işlem yapabilmesi için yetki verilmesi.

25-İç-Dış kaynaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı, Avrupa Birliği,TKDK ve IPARD projelerinin uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

26-Birlik üyelerine eğitim, yayım ve veterinerlik hizmetlerinin yapılabilmesi için  yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

27-Birlikte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması ile ücretlerinin belirlenmesi konularında yeni  yönetim kuruluna yetki verilmesi.

28-Desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması için üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için Yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

29-Birlik Tüzüğünün “Genel Kurulun Görevleri ve yetkileri “ Başlıklı 19.maddesinin  “g” bendinde belirtilen birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisi (% 0.2) sini aşmama üzere kesilecek hizmet payının tespit edilmesi konusu teknik hususlar içerdiğinden  Yeni Yönetim Kuruluna bu konuda yetki verilerek Yönetim Kurulu üyeleri ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan komisyon vasıtası ile hizmet payının tespit edilmesi konusunda Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

30-Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş,menkul,gayrimenkul kiralanması için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

31-Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş araç alımı, alınması,satılması veya  kiralanması, ipotek alınması, verilmesi birlik adına kredi almak  için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

32-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna İstinaden danışmanlık şirketi ile Protokol yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi, müzakeresi ve kabulü.

33-Ulusal süt kayıt sisteminin uygulanabilmesi için tüm süt toplayıcılarına mobil veri giriş cihazı verilmesi, icmallerin elektronik ortamda yapılabilmesi için, tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde ve Ulusal Süt Kayıt Sistemi devam ettiği sürece ilgili makamlara Muvafakatname verilmesi hususunda birliğimiz Yönetim Kuruluna  yetki verilmesinin görüşülmesi, müzakeresi ve kabulü.

34-Birlik Tüzüğünün 13. Maddesinde belirtilen 2021 ve 2022 yılları için Üye İlk Giriş aidatı   yıllık üye aidatı miktarlarının  belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara varılması.

35-Birlik tüzüğünün 25. Maddesinin (7) bendine istinaden  yönetim  kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

36-Birlik tüzüğünün 25. Maddesinin (9) bendine istinaden; Birliğimiz ile sözleşmesi bulunan Veteriner Hekimlerden, Veterinerlik Hizmetleri alan (ilaç,tedavi , doğum v.b.) üyelerimizin muvafakat ı ile  aylık süt ücretlerinden hizmet bedellerinin kesilmesi  konusunda yeni yönetim kuruluna yetki verilmesinin  görüşülmesi.

37-Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ve Merkez Birliği delegelerinin  seçilmesi.

38-Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğine Ankara temsilcilerinin belirlenmesi.

39-Dilek ve Temenniler.

40-Kapanış.

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.