Anasayfa / Resmi İlanlar / YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

YOZGAT İLİ SARIKAYA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

             Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Süt  Üreticileri Birliğinin 2018 ve 2019  yılları Hesap Dönemine Ait 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Birlikler kanununa ve tüzüğüne uygun olarak 13.03.2020 tarihinde saat11:00’da Kazımkarabekir Mahallesi Şehit Ersoy Öcal Caddesi No:19 Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Toplantı Salonunda Sarıkaya-YOZGAT adresinde   yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde  ikinci toplantı 21.03.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Altan GÜLTEKİN

Sarıkaya Süt Üreticileri Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM                                                      

 

1-Açılış,yoklama.

2- Divan heyetinin teşekkülü ve divana evrakları imzalama yetkisinin verilmesi.

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4-2018  Yılı Yönetim   Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

5-2019  Yılı Yönetim   Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

6-2018  Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

7-2019  Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

8- 2018  Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

9- 2019  Yılı Bağımsız Denetici Denetim  Raporunun Okunması, görüşülmesi.

10-2018 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

11-2019 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Cetvellerinin  okunması, görüşmeye açılması ve ibrası.

12-Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesinin 2018 yılı Kesin  Hesaplarının görüşülmesi ve ibrası.

13-Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesinin 2019 yılı Kesin  Hesaplarının görüşülmesi ve ibrası.

14-Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibrası.

15-2020 ve 2021  yılları  Tahmini Bütçe ve Çalışma programlarının  görüşülmesi, ibrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin Yeni Yönetim Kuruluna verilmesinin görüşülmesi ve kabulü.

16-Yurt içi ve yurt dışından damızlık düve,damızlık gebe düve ve damızlık süt sığırı teminine ilişkin kapasite raporlarının çıkarılması,üyelerden taahhüt alınması, hazırlanan evraklarıyla ithalat izin ve işlemlerinin yürütülmesi,resmi ve özel kurum,kuruluşlara başvurularının yapılması,birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunulması,tüm bu süreç ve sonrasında yetki verilmesi,hizmet alınması,fiyat araştırması yaptırılması,yapılması, çerçeve sözleşme,tip sözleşme yapılması,yaptırılması,taahhütte bulunulması,talepte bulunulması,yetki verilmesi hususlarında yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

17-Birliğimiz üyelerinden vefat  eden 1 nolu defter 46 nolu üye,6 nolu defter,303 nolu üye,    8 nolu defter 692 nolu üye,4 nolu defter 57 nolu üye,2 nolu defter 29 nolu üye ayrıca üyelikten ayrılmak için dilekçe veren 2 nolu defter 24 nolu üye 4 nolu defter 24 nolu üye, 6 nolu defeter 118 nolu üye,10 nolu defter 118 nolu üye,3 nolu defter 75 nolu üye,4 nolu defter 75 nolu üye,1 nolu defter 71 nolu üye,2 nolu defter 71 nolu üye,3 nolu defter 71 nolu üye,9 nolu defter 61 nolu üye,1 nolu defter 61 nolu üye,5 nolu defter 44 nolu üye,2 nolu defter 44 nolu üye,9 nolu defter 34 nolu üye,3 nolu defter 34 nolu üye,1 nolu defter 34 nolu üye,5 nolu defter 27 nolu üye,6 nolu defter 27 nolu üye,4 nolu defter 25 nolu üye,9 nolu defter 25 nolu üye,4 nolu defter 22 nolu üye, 5 nolu defter 22 nolu üye,4 nolu defter 18 nolu üye,9 nolu defter 18 nolu üye,3 nolu defter 14 nolu üye,9 nolu defter 14 nolu üye,6 nolu defter 8 nolu üye,2 nolu defter 8 nolu üye,4 nolu defter 5 nolu üye, 11 nolu defter 5 nolu   üye,2,15,16,17,19,20,23,26,28,29,37,42,43,45,48,56,62,63,65,66,67,74,77,78,91, 106, 114, 116,123,125,128,130,141,147,150,152,154,155,166,182,199,217,240,241,264,268,284,288,296,308,313,326,343,347,348,351,352,354,358,378,362,388,395,402,405,416,419,421,431,440, 456,463,464,477,482,484,487,488,492,512,514,515,518,540,553,555,569,572,575,583,594, 618, 620,626,644,649,652,665,688,693,694,704,716,720,722,729,745,751,üyelikten ayrılma taleplerinin görüşülmesi ve karara varılması.

18- Birliğimiz adına tüm Kamu ve özel Bankalardan Kredi kullanmaya, borçlanmaya, ödeme yapmaya, sözleşmeleri imzalamaya, fesih etmeye ve yeni sözleşme yapmaya velhasıl tüm bankacılık işlemlerini yapmak üzere yeni yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

19-Yeni Yönetim kuruluna birliğin görevleri ve diğer faaliyetler ile ilgili konularda işlem yapabilmesi için yetki verilmesi.

20-İç-Dış kaynaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı, Avrupa Birliği ve IPARD projelerinin uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

21-Birlik üyelerine eğitim, yayım ve veterinerlik hizmetlerinin yapılabilmesi için  yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

22-Birlikte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması ile ücretlerinin belirlenmesi konularında yeni  yönetim kuruluna yetki verilmesi.

23-Desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması için üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için Yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

24-Birlik Tüzüğünün “Genel Kurulun Görevleri ve yetkileri “ Başlıklı 19.maddesinin  “g” bendinde belirtilen birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisi (% 0.2) sini aşmama üzere kesilecek hizmet payının tespit edilmesi konusu teknik hususlar içerdiğinden  Yeni Yönetim Kuruluna bu konuda yetki verilerek Yönetim Kurulu üyeleri ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan komisyon vasıtası ile hizmet payının tespit edilmesi konusunda Yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

25-Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş,menkul,gayrimenkul kiralanması için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

26-Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş araç alımı, alınması,satılması veya  kiralanması, ipotek alınması, verilmesi birlik adına kredi almak  için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi.

27-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna İstinaden danışmanlık şirketi ile Protokol yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi, müzakeresi ve kabulü.

28-Ulusal süt kayıt sisteminin uygulanabilmesi için tüm süt toplayıcılarına mobil veri giriş cihazı verilmesi, icmallerin elektronik ortamda yapılabilmesi için, tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde ve Ulusal Süt Kayıt Sistemi devam ettiği sürece ilgili makamlara Muvafakatname verilmesi hususunda birliğimiz Yönetim Kuruluna  yetki verilmesinin görüşülmesi, müzakeresi ve kabulü.

27-Birlik Tüzüğünün 13. Maddesinde belirtilen 2020 ve 2021 yılları için Üye İlk Giriş aidatı   yıllık üye aidatı miktarlarının  belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara varılması.

29-Birlik tüzüğünün 25. Maddesinin (7) bendine istinaden  yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

30-Birlik tüzüğünün 25. Maddesinin (9) bendine istinaden; Birliğimiz ile sözleşmesi bulunan Veteriner Hekimlerden, Veterinerlik Hizmetleri alan (ilaç,tedavi , doğum v.b.) üyelerimizin muvafakat ı ile  aylık süt ücretlerinden hizmet bedellerinin kesilmesi  konusunda yeni yönetim kuruluna yetki verilmesinin  görüşülmesi.

31-Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ve Merkez Birliği delegelerinin  seçilmesi.

32-Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğine Ankara temsilcilerinin belirlenmesi.

33-Dilek ve Temenniler.

34-Kapanış.

 

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Şekerpınar Mahallesinde  bulunan  aşağıda bilgileri yazılı olan  taşınmazların satış ihalesi 2886 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.