Anasayfa / Güncel / HAZİNE ARAZİLERİ SATILACAK

HAZİNE ARAZİLERİ SATILACAK

Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, 6292 sayılı Kanunun sağladığı avantajlara yönelik bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Çarşamba günü Sarıkaya da bu tür bir toplantı gerçekleştiren Yıldıraner Sarıkaya Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlediği toplantıda muhtarları bilgilendirdi.  Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, 6292 sayılı Kanunun sağladığı avantajlara yönelik bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Çarşamba günü Sarıkaya da bu tür bir toplantı gerçekleştiren Yıldıraner Sarıkaya Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlediği toplantıda muhtarları bilgilendirdi.   Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiracılarına ve paydaşlarına doğrudan satışına imkan vermekte olduğunu, söz konusu kanundan faydalanacak olanların en geç 7 Eylül tarihine kadar merkezde Defterdarlığa ilçelerde Mal Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.’KİMLER SATIN ALMA HAKKINDAN YARARLANACAK’Yıldıraner, “Belediye ve mücavir alan sınırları dışında Hazineye ait tarım arazilerinden 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracılar, arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcılar ve paydaşlarından 2 yıl içerisinde arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için merkezde Defterdarlığımıza ilçede Mal Müdürlüklerine başvuran ve bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılmakta olup, doğrudan satın alma hakkına sahiptirler” dedi.’KANUNUN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR’Defterdar Yıldıraner, şöyle devam etti:“6292 sayılı Kanunun hak sahiplerine satış bedelinin rayiç bedelin yüzde 50’si olarak belirlenmesi, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim yapılması, satış bedelinin taksitle ödenebilmesi imkânı gibi avantajlar sağlamakla birlikte indirimli taksitlendirme, taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmaması, satış bedelinden başvuru tarihi itibari ile son 5 yıl tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilmemesi 6292 sayılı kanunun sağladığı diğer avantajlardır.’NEREYE MÜRACAATTA BULUNULACAK’Tarım alanlarında kalan taşınmazların ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin kullanılması ve vatandaşlarımıza 6292 sayılı Yasa ile getirilen kolaylıklardan yararlanabilmeleri amacı ile hak sahibi olanların taşınmaz ilimiz merkez ilçe hudutları içerisinde ise Defterdarlığımıza taşınmazın ilçede bulunması halinde ise ilgili ilçe Mal Müdürlüklerimize 6292 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan ‘Yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşer’ hükmü de göz önünde bulundurularak en geç 7 Eylül 2017 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın başvuruya gelirken yanlarında satın alma talebini içeren dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, varsa ecrimisil ihbarnamesi veya ödendiğine ilişkin belge örneği getirmeleri yeterli olacak.”dedi.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

TEŞEKKÜRLER GENÇ MÜDÜR

Bu topraklarda doğmuş bu topraklarda okumuş büyümüş, bizimle birlikte Sarıkaya’nın tozunu yutmuş, kışın ayazında arkadaşları …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir