Anasayfa / Resmi İlanlar / ilan (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ilan (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

SARIKAYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/3 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat İli, Sarıkaya ilçesi, Şekerpınar   Mahallesi, Malyolu Yolu Mevkii, 211 ada, 182 parselde bulunan 2.500,00 m2 yüz ölüçümlü kıraç tarla niteliğindeki taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmazın vasfı tapu kaydında her ne kadar tarla vasfında olsa da (Toplam 2.500,00 m2) Belediye İmar Planı (1/1000) içerisinde olduğu için arsa vasfında değerlendirilmiştir. Belediye Fen İşlerinde yapılan araştırma neticesinde taşınmazın 2 parsele bölündüğü, 1. parselin 760,57 m2  (küzey yönündeki) 2. parselin ise; 941,00 m2 olduğu ve toplamda 2.500,00 m2 olan taşınmazın yola terki ise; 798,43 m2 oldğu tespit edilmiştir.  Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.

Taşınmaza imar uygulaması yapılıp yola giden alanlar  düşüldüğünde kalan net alan toplamda 1701,57 m2 dir.  Taşınmazın yeri, mevkii, ilçeye olan mesafesi, imar durumu, çevresinde yapılaşmaların oluşu, alt yapının durumu, binaların sınıfı, kalitesi  bölgenin gösterdiği gelişim  dikkate alındığında  taşınmazın değeri  bilirkişilerce 255.235,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü     : 2.500 m2                                                                                                                                                    İmar Durumu  : Dosyadadır.

Kıymeti           : 255.235,00 TL                                                                                                        KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 05/11/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
  2. Satış Günü : 04/12/2018 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) –  SARIKAYA / YOZGAT

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/09/2018

 

 

 

 

Metin GÜLER

Satış Memuru

134757

e-imzalıdır

 

 

 

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.