Anasayfa / Resmi İlanlar / T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 2020/8 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 2020/8 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SARIKAYA
SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU
2020/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı Satışa konu taşınmaz: Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Tepedoğan Köyü, Karalık mevkii, 155 ada 5paselde kayıtlı 51.863,47 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz killi toprak yapısında, % 1-2 eğime sahip olup derin, geçirgen, az taşlı bir yapıdadır, taşınmaz sulama imkanına sahip olmadığından kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu YokKıymeti 77.438,60 TL KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 02/03/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü 31/03/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı Satışa konu taşınmaz: Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Tepedoğan Köyü, Kale mevkii, 140 ada 17paselde kayıtlı 22.900,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz killi toprak yapısında, % 1-2 eğime sahip olup derin, geçirgen, az taşlı bir yapıdadır, taşınmaz sulama imkanına sahip olmadığından kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu YokKıymeti 34.192,60 TL KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 02/03/2021 günü 10:10 – 10:15 arası
2. Satış Günü 31/03/2021 günü 10:10 – 10:15 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :Satışa konu taşınmaz: Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Tepedoğan Köyü, Yukarıbağlar mevkii, 157 ada 104paselde kayıtlı9.289,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz sert toprak yapısında, % 7-8 eğime sahip olup az taşlı bir yapıdadır. Üzerinde muhtelif meyve ağaçları olup, taşınmaz sulama imkanına sahip olmadığından kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu :Yok Kıymeti 16.279,60 TLKDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 02/03/2021 günü 10:20 – 10:25 arası
2. Satış Günü 31/03/2021 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı Satışa konu taşınmaz: Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Tepedoğan Köyü, Avluk mevkii, 155 ada 214paselde kayıtlı 2.989,30 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Taşınmaz killi toprak yapısında, % 3-4 eğime sahip olup derin, geçirgen, az taşlı bir yapıdadır, taşınmaz sulama imkanına sahip olmadığından kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu YokKıymeti 3.967,50 TL KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 02/03/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü 31/03/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi (TÜRK LİRASI CİNSİNDEN) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergileri, veraset intikal vergisi ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.’nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.16/01/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2022/29 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2022/29 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.