Anasayfa / Resmi İlanlar / TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

SARIKAYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/6 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Kafiryurdu mevkii 127 ada 7 parselde kayıtlı 14.535,97 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz mutlak sulanabilen tarım arazisi vasfındadır. Toprak yapısı kumlu-tınlı verim durumu bölge koşullarına göre iyi olan toprak yapısına sahiptir. Organik madde bakımından zengindir. 3083 Sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince şerh vardır.

Yüzölçümü     : 14.535,97 m2                  İmar Durumu  : Yok                           Kıymeti           : 85.320,00 TL

KDV Oranı     : %18                                                   Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Kafiryurdu mevkii 128 ada 3 parselde kayıtlı 8.622,42 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz Yahyasaray Barajından gelen su ile sulanmaktadır. Mutlak sulu tarım arazisidir. Toprak yapısı kumlu-tınlı, tekstürü derin organik madde bakımından zengindir. 3083 Sayılı Kanunun 6. maddesine göre şerh vardır.

Yüzölçümü     : 8.622,42 m2                       İmar Durumu  : Yok   Kıymeti          : 50.611,00 TL

KDV Oranı     : %18                                                                         Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 10:10 – 10:15 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Taştepe mevkii 105 ada 8 parselde kayıtlı 13.501,93 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz mutlak sulu tarım arazisidir. Eğim %1-2 civarında kumlu tınlı ve organik maddece orta seviyede toprak yapısına sahiptir. 3083 Sayılı Kanunun 6. maddesine göre şerh vardır.

Yüzölçümü     : 13.501,93 m2                 İmar Durumu  : Yok               Kıymeti            : 59.431,00 TL

KDV Oranı     : %18                                                       Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 10:17 – 10:22 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 10:17 – 10:22 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Eskibostan mevkii 160 ada 20 parselde kayıtlı 7.295,04 m2 yüzölçümlü Sulu Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz sulama imkanı olan mutlak sulu tarım arazisidir. Eğim %1-2, verim seviyesi yüksek derin-geçirgen toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerinde muhtelif ağaçlar vardır. 3083 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre şerh vardır.

Yüzölçümü     : 7.295,04 m2                                     İmar Durumu  : Yok               Kıymeti           : 48.071,00 TL

KDV Oranı     : %18                             Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 10:25 – 10:30 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 10:25 – 10:30 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Eskibostan mevkii 160 ada 35 parselde kayıtlı 4.187,38 m2 yüzölçümlü Sulu Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz sulama imkanı olan mutlak tarım arazisidir. Kumlu-Tınlı organik maddece zengin bir toprak yapısına sahiptir. 3083 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre şerh vardır.

Yüzölçümü     : 4.187,38 m2          İmar Durumu  : Yok               Kıymeti           : 20.888,00 TL

KDV Oranı     : %18                             Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 10:32 – 10:37 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 10:32 – 10:37 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Celepyolu mevkii 2462 parselde kayıtlı 18.200,00 m2 yüzölçümlü Kıraç Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmazda meyil ve engebe gibi verimi tehdit edici unsurlar olmayıp, verim durumu orta seviyede toprak yapısına sahiptir. 3083 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre şerh vardır.

Yüzölçümü     : 18.200 m2            İmar Durumu  : Yok                    Kıymeti           : 25.152,00 TL

KDV Oranı     : %18                               Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 10:42 – 10:47 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 10:42 – 10:47 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Başpınar mevkii 1236 parselde kayıtlı 950,00 m2 yüzölçümlü Kıraç Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz DSİ’nin sulama kanalı içinde kalmaktadır. Ancak DSİ’ye devri yapılmamış olduğundan dolayı tapu kayıtlarında gözükmektedir. Taşınmaz üzerinde sulama kanalı açılırken çıkarılmış olan hafriyat toprağının bulunduğu boşluk bulunmaktadır. Üzerinde herhangi bir tarımsaz faaliyet yoktur. Sulama suyu tahliyesi amacıyla kanal olarak kullanılmaktadır. 3083 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre şerh vardır.

Yüzölçümü     : 950 m2           İmar Durumu  : Yok               Kıymeti           : 5.576,00 TL

KDV Oranı     : %18                                           Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 10:50 – 10:55 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 10:50 – 10:55 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Köyiçi mevkii 161 ada 13 parselde kayıtlı 774,27 m2 yüzölçümlü Kerpiç ev ve Arsa vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz üzerinde yıkılmaya yüz tutmuş harabe şeklinde kerpiç bina mevcuttur. Ana taşınmaz Sarıkaya-Akdağmadeni karayoluna yaklaşık 200 metre mesafede yer almaktadır. Elektrik yol su vb.hizmetlerden faydalanacak konumdadır. Arsa dikdörtgene yakın şekilde olup arazi yapısı düzdür. Çevresinde genelde tek katlı konut ve müştemilatları tarzında yapılar bulunmaktadır. S-2 yapı nizamına sahiptir.

Ana taşınmaz üzerinde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş bina 99,60 m2 oturuma sahiptir. Binanın taşıyıcı duvarları kerpiç olup üzeri çamur sıvadır. Çatlamalar ve deformasyonlar mevcuttur. Sıvalarda dökülmeler ve bozulmalar mevcuttur. Bina pencereleri ve tesisatları sökülmüş durumdadır. Tavanı göçmüş durumdadır. Bina mevcut haliyle kullanılır durumda olmayıp ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Taşınmaza arsa olarak değer biçilmiştir.

3083 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre şerh vardır. Taşınmaz üzerindeki ağaçların değeri 360,00 TL’dir.

Yüzölçümü     : 8.622,42 m2             İmar Durumu  : Var                           Kıymeti           : 9.264,11 TL

KDV Oranı     : %18                                      Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 11:00 – 11:05 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

9 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Camızderesi mevkii 2502 parselde kayıtlı 6.250,00 m2 yüzölçümlü Kıraç Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz doğal yolla sulama imkanı olan mutlak tarım arazisidir. Eğim %4-6, tekstür derin taşsız, killi-tınlı organik maddece orta seviyede toprak yapısına sahiptir. 3083 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre şerh vardır.

Yüzölçümü     : 6.250 m2                                     İmar Durumu            : Yok               Kıymeti           : 7.968,00 TL

KDV Oranı     : %18                                      Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 11:10 – 11:15 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 11:10 – 11:15 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

10 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Başpınar mevkii 1179 parselde kayıtlı 3.700,00 m2 yüzölçümlü Kıraç Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz mutlak kuru tarım arazisidir. Eğim %3-8 civarında toprak yapısı kumlu tınlı organik maddece orta seviyededir. 3083 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre şerh vardır.

Yüzölçümü     : 3.700 m2                    İmar Durumu  : Yok              Kıymeti           : 4.706,00 TL

KDV Oranı     : %18                           Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 11:20 – 11:25 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 11:20 – 11:25 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

11 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Yozgatyolu mevkii 167 ada 11 parselde kayıtlı 2.360,91 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz doğal yolla sulama imkanı olan mutlak tarım arazisidir. Eğim %1-2, verim seviyesi yüksek toprak grubuna girmektedir. Kumlu-Tınlı bir toprak yapısına sahiptir. 3083 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre şerh vardır.

Yüzölçümü     : 2.360,91 m2               İmar Durumu  : Yok             Kıymeti           : 5.435,00 TL

KDV Oranı     : %18                                           Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 11:30 – 11:35 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 11:30 – 11:35 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

12 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz; Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Karayakup kasabası Eskibostan mevkii 161 ada 41 parselde kayıtlı 705,69 m2 yüzölçümlü Sulu Tarla vasıflı taşınmazdır.

Bilirkişi raporuna göre; taşınmaz mutlak sulu tarım arazisidir. Kumlu-Tınlı organik maddece zengidir bir toprak yapısına sahiptir. 3083 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre şerh vardır.

Yüzölçümü     : 705,69 m2                             İmar Durumu  : Yok                 Kıymeti           : 1.498,00 TL

KDV Oranı     : %18             Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 11:40 – 11:45 arası
 2. Satış Günü : 15/09/2020 günü 11:40 – 11:45 arası

Satış Yeri        : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) – Sarıkaya/YOZGAT

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi (Türk Lirası cinsinden) veya bu miktar kadar milli bir bankanın banka kesin teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler (emlak vergisi) ve tapu harcının geri kalan 1/2’si satış bedelinden ödenir.  (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/07/2020

 

 

 

 

Murat KARA

Satış Memuru

100356

 

 

 

 

 

Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

İLAN SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz tarafından İlçemizin Bahçelievler Mahallesinde bulunan YENİ TERMİNAL BİNASININ bodrum katında bulunan 385,00 m2 lik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.