Anasayfa / Resmi İlanlar / TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SARIKAYA
İCRA DAİRESİ
2020/18 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1. Satış Günü : 20/04/2021 günü (her iki taşınmaz için)
2. Satış Günü : 18/05/2021 günü (her iki taşınmaz için)
Satış Yeri : Sarıkaya Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (1. Kat – Kütüphane) –
Sarıkaya/YOZGAT (her iki taşınmaz için)

1 NO’LU TAŞINMAZ Satış Saat: 10:00-10:05
Özellikleri : Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, 121 Ada, 22 Parsel sayılı TARLA. KONURLU Köyü, BOZTEPE Mevkii, Fiili olarak kıraç tarla vasfındadır. Köy yerleşik alanına 1650 m mesafededir. Sulama imkarı olmayıp, kuru mutlak tarım arazisidir. Eğim % 3-5 civarındadır. Verim bakımından orta seviyededir.
Yüzölçümü : 34.167,37 m2
İmar Durumu : Belediye mücavir alanı dışındadır.
Kıymeti : 75.168,21 TL
KDV Oranı : %18
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZ Satış Saat: 10:10-10:15
Özellikleri : Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, 101 Ada, 40 Parsel sayılı TARLA, BOYALIK Köyü, BELVEREN Mevkii, Fiili olarak kıraç tarla vasfındadır. Köy yerleşik alanına 3.300 m mesafededir. Sulama imkarı olmayıp, kuru mutlak tarım arazisidir. Eğim % 3-5 civarındadır. Verim bakımından orta seviyededir.
Yüzölçümü : 25.283,00 m2
İmar Durumu : Belediye mücavir alanı dışındadır.
Kıymeti : 56.381,09 TL
KDV Oranı : %18
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

 

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/18 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Hakkında Mustafa TEK

Ayrıca bakın

T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2022/29 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. SARIKAYA İCRA DAİRESİ 2022/29 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.